Testimoniale

La Universitatea Națională de Muzică am avut șansa să întâlnesc profesori de o înaltă ținută academică, ce m-au ajutat enorm să-mi dezvolt aptitudinile muzicale și nu numai.

Tot ceea ce oferă UNMB, de la cursuri de un bogat și profund univers muzical, dotările moderne, profesionalismul și dăruirea profesorilor de la specializarea Muzică religioasă, la burse de studiu internaționale și multe alte oportunități de dezvoltare și afirmare, ajută din plin la formarea muzicienilor de mare clasă.
Dacă ar fi să mă întorc la momentul alegerii universității pe care să o urmez, aș alege fără ezitare UNMB.

Nicholas (Nicolae) Lupu
Bariton, solist de operă • Actor

Ocupându-mă în mănăstire cu cântarea la strană, am dorit să mă specializez în acest domeniu, astfel încât am urmat studiile de licență în cadrul specializării Muzică religioasă bizantină.

Impresiile din anii studenției au rămas de durată. Conservatorul este o școală pe care aș repeta-o oricând și ori de câte ori cu plăcere, datorită performanței și, mai ales, seriozității cu care își împlinește obiectivele educaționale. Aici nimic nu este tratat superficial, totul este realizat cu responsabilitate. Anii de studiu m-au ajutat în activitatea din mănăstire, unde muzica bizantină joacă un rol fundamental în laudele neîncetate aduse lui Dumnezeu.

Anastasia Mitric Monahie
Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului, Sciernes d’Albeuve, Elveția (Mitropolia Europei Occidentale și Meridionale)

Universitatea Națională de Muzică din București este școala care a contribuit decisiv la formarea mea profesională. Este locul în care mă întâlnesc și astăzi cu dascălii posesori ai unei cunoașteri care-i poziționează într-o perspectivă „de deasupra” față de ce s-a scris și se cunoaște din și despre muzică. Este instituția care a avut curajul și încrederea să mă trimită la studii în străinătate, printr-o bursă Erasmus și în baza parteneriatelor active pe care le are cu instituții similare, de prestigiu, din Europa și de dincolo de ea. Sunt fericit să lucrez zilnic, punând în aplicare lucrurile învățate de la dedicații formatori de aici.

Costel (Pr. Constantin Iustian) Stoica
Profesor de Muzică Psaltică la Seminarul Teologic „Chesarie Episcopul” din Buzău

Am început această facultate pur și simplu din pasiune și am terminat-o cu gânduri și cunoștințe mărețe. Cei trei ani de licență au făcut lumină în informațiile răvășite pe care le dobândisem până atunci, deschizându-mi totodată noi orizonturi muzicale pe care continui să le explorez și astăzi. Prin muncă și prin inspirația profesorilor, am deprins metodele de a atinge excelența. Nu în ultimul rând, a fi femeie în lumea muzicii bizantine poate fi o provocare. La UNMB nu m-am simțit niciodată dezavantajată, ci, dimpotrivă, am fost mereu încurajată și evidențiată.

Anamaria Maranda
Profesor de tehnică vocală • Dirijor al Grupului Sfânta Ecaterina

În timpul studiilor am beneficiat de calitățile și experiența didactică a unui corp profesoral de excepție, atât la disciplinele specifice muzicii religioase, cât și la cele care țin de educația muzicală generală.

Ca student al specializării Muzică religioasă am învățat să pătrund în tainele descifrării manuscriselor şi să compun, la rândul meu, cântări, în acord cu rigorile normelor de compoziţie muzicală bizantină.

Ancorat în această tradiţie milenară a cântului sacru şi consecvent concepţiei potrivit căreia „este foarte important nu doar să fii psalt, ci să-i faci pe alţii să cânte psaltică”, profesorii specializării şi-au împlinit vocaţia îndrumând de-a lungul timpului generații de studenţi, actualmente interpreţi de excepţie ai muzicii psaltice, profesori, muzicologi sau bizantinologi care duc mai departe tainele artei psaltice și bunul nume al acestei instituții de învățămâmt universitar.

Preot Adrian-Cristian Mazilița
Lector univ. dr. și prodecan Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova

Masterul Stil și limbaj compozițional a fost cea mai bună alegere pentru mine la acea vreme. Sunt câteva aspecte care mă determină să spun acest lucru. Faptul că lucrarea de disertație se interpretează de către orchestra universității la finalul masterului mi-a permis să îmi aprofundez scriitura pentru orchestră. Diversitatea cursurilor mi-a alimentat constant curiozitatea și bazinul de inspirație. Discuțiile din cadrul cursurilor au contribuit în mod decisiv la formarea propriului meu făgaș componistic. Cursuri precum „Heterofonia în muzica barocă” sau „Curente, stiluri și limbaje” au condus în mod direct la o ideație componistică mult mai bogată și mai plină de sens. Posibilitatea de a studia în străinătate prin bursele Erasmus, opțiunea fără de care nu aș fi putut să îmi continui formarea profesională în Birmingham. Posibilitatea de a participa la cursuri și workshop-uri de specialitate, inclusiv prin bursele oferite de către universitate; una din acestea mi-a permis să particip la International Summer Academy, în Austria, unde am studiat compoziția două săptămâni cu Isabel Mundry.

Sebastian Androne-Nakanishi
Compozitor freelancer, desemnat Compozitorul Anului 2022 de către International Classic Music Awards • Membru al U.C.M.R.

Studiile din cadrul UNMB mi-au oferit șansa dezvoltării ca muzician complet, acoperind o mulțime de arii ale pregătirii necesare unui compozitor în formare. Programul de masterat Stil și limbaj compozițional este unul ancorat în realitatea muzicală și în nevoile reale ale unui compozitor contemporan, la cursurile de specialitate parcurgând cele mai actuale și relevante direcții în compoziție. Mediul prielnic m-a stimulat să particip la numeroase concursuri și am beneficiat și de bursa de excelență, recunoaștere a meritelor extra-universitare. Cu toate acestea, cea mai valoroasă resursă sunt oamenii pe care i-am cunoscut și cu care am colaborat în universitate!

George-Ioan Păiș
Compozitor freelancer

Continuarea studiilor de masterat – Stil și limbaj compozițional – la Universitatea Națională de Muzică din București a reprezentat desăvârșirea și aprofundarea cunoștințelor acumulate în anii precedenți. Complexitatea materiilor este ridicată, însă vine în continuarea firească a programei anilor de licență (Compoziție clasică în cazul meu). Ca student ai nevoie de îndrumare și de motivare, iar eu am simțit asta din partea profesorilor de specialitate atât în plan profesional, cât și uman. UNMB nu înseamnă însă doar o resursă umană deosebită, ci și referințe prețioase, cărți, metode, partituri și înregistrări regăsite în Bibliotecă și Mediatecă.

Dan Andrei Nicolae Popescu
Compozitor freelancer • Regizor muzical Societatea Română de Radiodifuziune • Membru al U.C.M.R.

După absolvirea studiilor de licență în Compoziție, următorul pas natural a fost să urmez programul de master în Stil și limbaj compozițional. Am ales acest program pentru numeroasele oportunități pe care mi le-a oferit: îndrumare individuală de excelență pe plan creativ și analitic atât prin cursurile oferite de cadrele didactice, cât și prin participarea la conferințe, simpozioane, master-class-uri și mobilități naționale și internaționale, șansa de a obține burse de studiu și de excelență oferite de Universitate sau de partenerii acesteia sau posibilitatea de a lucra în echipa secretariatului muzical pentru organizarea concertelor, festivalurilor și concursurilor din cadrul UNMB și nu numai.

Datorită specificului programului de Compoziție din ciclul de master, marea majoritate a cursurilor se desfășoară în grupuri restrânse sau individual. Astfel, relația student-profesor trece într-o altă dimensiune: este centrată pe dialog și schimb de idei, este personalizată în funcție de interesele, direcția de dezvoltare și capacitățile fiecăruia.

Programele de studii ale UNMB sunt create pentru a contribui la dezvoltarea multilaterală a abilităților studenților, oferind competențe pe plan muzical, creativ, organizatoric sau antreprenorial.

Sunt și am fost mereu o fire foarte dinamică, implicată în activități extracurriculare chiar din primii ani de facultate: politica UNMB referitoare la masteranzii activi pe plan profesional mi-a oferit libertatea de a-mi putea urma cele două mari pasiuni – compoziția și managementul.

Cristina Uruc
Compozitoare • Manager interimar ARTEXIM - organizatorul Festivalului și Concursului Internațional George Enescu

La Universitatea Națională de Muzică din București, cele mai susținute eforturi ale secției de muzicologie mi se par a fi depuse în direcția internaționalizării. Predomină justa convingere că, în absența unei astfel de răsfrângeri, orizonturile acestei discipline riscă să se îngusteze până la inexistență. E vorba de planuri multiple, între care pot fi pomenite: desfășurarea regulată a unor proiecte de cercetare și simpozioane cu ample participări de peste hotare; accesul asigurat de către Biblioteca UNMB la baze de date electronice ale publicațiilor de referință în domeniu; constanța nedezmințită a programelor de mobilitate Erasmus (de care am beneficiat și eu în timpul primului semestru de master).

La fel de insistent se concentrează eforturile în jurul științei de a analiza cu luciditate critică bogata (însă deopotrivă viciata) moștenire muzical-muzicologică dinainte de 1989. E un generalizat demers de recalibrare discursivă, a cărui desfășurare devine tot mai favorabilă pe baza unui demers desfășurat în tandem – organizarea și digitalizarea unor vaste arhive. Această acțiune relativ recent demarată și aflată în plin avânt se alătură de fapt activităților în care, prin tradiție, studenții muzicologi sunt permanent angrenați: participarea anuală la concursuri și simpozioane de muzicologie și critică muzicală, colaborarea deosebit de rodnică cu publicațiile de specialitate ale UNMB și UCMR, precum și cu Radio România Muzical.

Prin comparație cu celelalte ramuri ale domeniului muzical, toate aceste îndeletniciri ale muzicologilor rămân, desigur, oarecum lipsite de glorie, ascunse „în culise”. Îmbinarea de profesionalism tenace și cordialitate niciodată lipsită de simțul umorului, în spiritul căreia profesorii îi învață pe studenți să-și rafineze capacitățile, face însă ca, la UNMB, „culisele muzicologice” să semene mai degrabă cu un laborator trepidant. Toți cei ce au urechi de auzit, ochi de citit și minte de iscodit sunt bineveniți!

Vlad Văidean
Muzicolog și critic muzical • Membru stagiar al U.C.M.R.