Musicology Today

Fondată în 2010 de către prof. univ. dr. DHC Valentina Sandu-Dediu, Musicology Today: Journal of the National University of Music Bucharest (ISSN 2286-4717; e-ISSN 2067-5364; ISSN-L 2067-4717) este o revistă a UNMB în limbile engleză, germană și franceză, cu apariție trimestrială online și anuală în format tipărit (prin reunirea celor patru numere corespunzătoare unui an calendaristic).

Realizată în sistem peer-review și ghidată de un board internațional format din personalități ale muzicologiei mondiale, Musicology Today reprezintă principala platformă de afirmare și internaționalizare a cercetării muzicologice din UNMB, fiind indexată în importante baze de date internaționale:

  • EBSCO și Répertoire International de Littérature Musicale (RILM) din 2012,
  • ERIH Plus din 2016 și CEEOL din 2020.

În urma evaluării revistelor și editurilor din România, organizată de Comisia de Științe Umaniste a Consiliului Național al Cercetării Științifice pentru perioada 2020-2024, Musicology Today  a fost inclusă în categoria A, fiind singura revistă din domeniul Muzică clasificată în această categorie.

Echipa redacțională este compusă din membri ai comunității academice din UNMB: director, editor general – prof. univ. dr. Valentina Sandu-Dediu; editor executiv – conf. univ. dr. Florinela Popa, editor Musica Sacra – prof. univ. dr. Nicolae Gheorghiță; redactori – drd. Ana Diaconu, masterand Vlad Ghinea, drd. Andreea Mitu, drd. Benedicta Pavel, drd. Larisa Scumpu și drd. Vlad Văidean.