Săli de studiu

Universitatea Națională de Muzică din București dispune de o bază materială care răspunde cerințelor specifice pregătirii studenților din învățământul superior muzical.

În incinta UNMB există 92 de săli în care este posibil studiul individual. În afara orelor în care în sălile respective sunt programate cursuri (așa cum sunt marcate la intrarea în fiecare dintre spații), accesul pentru studiu individual se face în conformitate cu Regulamentul de utilizare a sălilor de studiuîn UNMB, aprobat de Senatul universitar. Cu sprijinul și la sugestia studenților reprezentanți în Consiliile celor două facultăți și în Senat, acest regulament este un cadru care se adaptează continuu situațiilor reale și necesităților.

Există, de asemenea, 11 săli de studiu în clădirea Căminului UNMB.

Înaintea sesiunilor de evaluare și/sau a manifestărilor artistice din planul intern este avută în vedere posibilitatea ca studenții să aibă sesiuni de studiu și acomodare în sălile de concerte. Pentru aceste cazuri, accesul se face în baza unei cereri adresate Secretariatului Artistic (artistic@unmb.ro), avizată în prealabil de profesorul de specialitate.

Cea mai mare parte a sălilor de studiu sunt dotate cu piane sau pianine. Întreținerea acestor instrumente și a spațiilor în care se află reprezintă un efort conjugat al întregii comunități academice și este – calitativ – direct proproțională cu grija fiecăruia dintre noi.