Cercetare

În Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, procesul educaţional se desfăşoară prin activităţi didactice şi prin activităţi practice de cercetare, creaţie şi performanţă.

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti îşi asumă un rol fundamental în promovarea cercetării ştiinţifice şi creaţiei artistice, în formarea şi dezvoltarea individuală a viitorilor muzicieni profesionişti, precum şi în afirmarea identităţii culturii muzicale naţionale în context european şi internaţional.

Cercetarea prin creatie artistică şi performanţă se desfăşoară individual sau colectiv, în centre de profil, săli de concerte, studiouri muzicale, laboratoare şi ateliere artistice, unităţi de producţie scenică, spaţii destinate activităţilor artistice.

Contact

Nicolae Gheorghiță

Director Departament
Tel/Fax: 021.314.26.10/133
Email: cercetare@unmb.ro