PNRR-digitalizare

Numele proiectului: Modernizarea infrastructurii digitale a UNMB pentru asigurarea accesului la învățământ artistic

Beneficiar: Universitatea Națională de Muzică din București

Obiectivul general: Implementarea unor instrumente și politici de digitalizare a procesului educațional la nivelul UNMB, în vederea dezvoltării capabilităților de pregătire și formare adaptate la tehnologiile prezentului, cu impact direct asupra programelor de studiu și tranziției către un comportament durabil, prin investiții în infrastructura academică digitală, dotarea laboratoarelor didactice, inovarea programelor de studiu și formarea de competențe digitale avansate, aplicabile în domeniul de studiu.

Valoarea totală: 13.105.521,00 RON

Data începerii și finalizării proiectului: 19.09.2022-31.12.2025

Cod e-PNRR: 384133572

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • S.1: Transformarea digitală a UNMB, prin investiții în infrastructura digitală din cadrul universității, punerea în funcționare a unor dispozitive, echipamente și aplicații software moderne, care să sprijine direct îmbunătățirea și extinderea procesului educațional, modernizarea și extinderea infrastructurii digitale pentru un număr de 17 departamente/centre/laboratoare/bibliotecă digitală, care să permită extinderea ariei de activitate.
  • S.2: Realizarea la nivelul UNMB a unui ecosistem colaborativ bazat pe interacțiuni digitale, între studenții/studenții doctoranzi, personalul didactic, didactic auxiliar și de cercetare, având ca scop atingerea unor indicatori superiori de performanță, într-un mediu favorabil incluziunii, prin actualizarea programelor de studii existente (6 programe), în domeniile de specializare stabilite ca prioritare de către Ministerul Educației.
  • S.3: Formarea competențelor digitale avansate și a modalității de aplicare a acestora în domeniul de studiu pentru minimum 120 de studenți din ciclurile universitare de licență, master și doctorat (grup țintă A), respectiv 58 cadre didactice și personal didactic auxiliar și de cercetare (grup țintă B).
  • S.4: Implementarea contractului de finanțare în condiții optime cu respectarea tuturor prevederilor cadrului instituțional aferent implementării PNRR.

Prin implementarea proiectului PNRR sunt vizate următoarele rezultate principale:

  • două rețele de date (intranet și internet) operaționalizate;
  • 17 centre din cadrul UNMB dotate cu soluții digitale TIC și echipamente digitale specifice domeniului muzical;
  • șase programe de studii actualizate pentru dezvoltarea competențelor digitale;
  • 600 cursuri urmate de către studenți;
  • 290 cursuri urmate de cadrele didactice, didactice auxiliare și de cercetare.

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

https://mfe.gov.ro/pnrr/

https://www.facebook.com/PNRROficial