Educație continuă (CEMCSP)

Centrul pentru educație muzicală continuă și studii postuniversitare (CEMCSP) are misiunea de a oferi un cadru de organizare şi funcţionare, de a imagina proiecte alternative de satisfacere a nevoii de cunoaştere, de cercetare şi de creaţie artistică, adresându-se, prin  programele sale educaţionale de formare continuă, atât persoanelor inserate în procesul universitar, cât şi celor cu diverse niveluri de pregătire sau care doresc să se specializeze în continuare, după absolvirea studiilor universitare.

Cursuri

Sunt disponibile toate cursurile obligatorii sau facultative din planurile de învățământ ale celor 2 facultăți, ciclurile de licență și master. Cursurile sunt individuale sau colective, în funcție de specific.

Cui se adresează?

Pot participa studenți ai UNMB sau absolvenți de diferite forme de învățământ.

Înscriere

Pentru înscriere se trimite o solicitare la directorul Centrului cemsp@unmb.ro

Tarife

Prețul pentru un curs este 800 lei / semestru pentru cursanții din afara UNMB, 600 lei / semestru pentru studenții Universității. Se plătește în numerar la casierie sau online.

Absolvire

La absolvirea unui curs, participanții primesc un certificat care atestă absolvirea unui număr de semestre, cu notele obținute. Nu reprezintă un curs de calificare și rămâne angajatorului libertatea de a-l lua sau nu în considerare.

Experiența studenților

Contact

Viorela Ciucur

Director, Conf. univ. dr.
Tel. /Fax: 021 313 8306
Tel: 0722.606.206
E-mail: cemcsp@unmb.ro