Sinteză muzicologică

Structura curriculară a celor doi ani de master oferă multiple deschideri și ramificații. Astfel, fiecare masterand se poate concentra pe acele componente din domeniul muzicologiei pe care le consideră potrivite propriului profil: pe critica muzicală și practica redacțională, pe cercetarea sistematică a oricărui gen de muzică (veche sau nouă, academică sau pop), pe interdisciplinaritate (legături cu artele vizuale, cu antropologia ș.a.), pe teorii ale interpretării muzicale.

Încă de la admitere, aveți posibilitatea de a alege discipline opționale în direcția muzicologiei sau etnomuzicologiei.

Pe parcursul studiilor, veți fi puși la curent cu noile tendințe în disciplina umanistă a muzicologiei, dar și cu noile medii, pregătindu-vă pentru adaptarea versatilă la diverse ocupații muzicale. Veți avea posibilitatea de a participa la Concursul național de muzicologie organizat de UNMB (care a dobândit de-a lungul anilor un binemeritat prestigiu) și de a publica articole, cronici muzicale sau interviuri în paginile ziarului Acord, revista emblematică a instituției noastre. Vă vor sta alături personalități de prestigiu în domeniul muzicologiei și compoziției, care vă vor împărtăși din experiența lor.

Forma de învățământ: cu frecvență

Durata programului: 2 ani

Număr credite: 120 ECTS

Limba de predare: română

Curriculum

Experiența studenților

La Universitatea Națională de Muzică din București, cele mai susținute eforturi ale secției de muzicologie mi se par a fi depuse în direcția internaționalizării. Predomină justa convingere că, în absența unei astfel de răsfrângeri, orizonturile acestei discipline riscă să se îngusteze până la inexistență. E vorba de planuri multiple, între care pot fi pomenite: desfășurarea regulată a unor proiecte de cercetare și simpozioane cu ample participări de peste hotare; accesul asigurat de către Biblioteca UNMB la baze de date electronice ale publicațiilor de referință în domeniu; constanța nedezmințită a programelor de mobilitate Erasmus (de care am beneficiat și eu în timpul primului semestru de master).

La fel de insistent se concentrează eforturile în jurul științei de a analiza cu luciditate critică bogata (însă deopotrivă viciata) moștenire muzical-muzicologică dinainte de 1989. E un generalizat demers de recalibrare discursivă, a cărui desfășurare devine tot mai favorabilă pe baza unui demers desfășurat în tandem – organizarea și digitalizarea unor vaste arhive. Această acțiune relativ recent demarată și aflată în plin avânt se alătură de fapt activităților în care, prin tradiție, studenții muzicologi sunt permanent angrenați: participarea anuală la concursuri și simpozioane de muzicologie și critică muzicală, colaborarea deosebit de rodnică cu publicațiile de specialitate ale UNMB și UCMR, precum și cu Radio România Muzical.

Prin comparație cu celelalte ramuri ale domeniului muzical, toate aceste îndeletniciri ale muzicologilor rămân, desigur, oarecum lipsite de glorie, ascunse „în culise”. Îmbinarea de profesionalism tenace și cordialitate niciodată lipsită de simțul umorului, în spiritul căreia profesorii îi învață pe studenți să-și rafineze capacitățile, face însă ca, la UNMB, „culisele muzicologice” să semene mai degrabă cu un laborator trepidant. Toți cei ce au urechi de auzit, ochi de citit și minte de iscodit sunt bineveniți!

Vlad Văidean
Muzicolog și critic muzical • Membru stagiar al U.C.M.R.

Studenția în UNMB a fost o călătorie esențială în devenirea mea profesională și umană. Încă din anul I am simțit că profesorii noștri nu ne oferă doar cunoștințe despre muzică, ci ne încurajează să gândim corect și să ne urmăm profesia cu responsabilitate. Pilonul pe care activitatea mea se sprijină în acest moment este programul de master Sinteză muzicologică, specializarea etnomuzicologie. Datorită profesorilor de specialitate m-am apropiat de cercetarea muzicilor orale, activitate pe care am consolidat-o ulterior prin intermediul unei burse de mobilitate Erasmus+, desfășurată în Paris, și prin numeroase cercetări de teren.

Mariana Hurjui Său
Etnomuzicolog, Muzeul Național al Țăranului Român

Am absolvit Universitatea Națională de Muzică București, specializările Muzicologie (licență) și Sinteză muzicologică (master). Am beneficiat de un înalt nivel de pregătire din partea profesorului de specialitate și a tuturor profesorilor care s-au implicat cu devotament în formarea mea profesională, ghidându-mă în alegerea unei meserii și a unui loc de muncă potrivit. Concursul de muzicologie la care am participat anual sau diversele simpozioane organizate de UNMB sau de instituții partenere ale universității, la care am avut ocazia să întâlnesc pe unii dintre cei mai prestigioși muzicologi din lume (Richard Taruskin, Jim Samson, Philip Bohlman), au contribuit enorm la formarea mea profesională.

Lavinia Gheorghe
Asistent de cercetare științifică în muzică, Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”

În cadrul specializărilor Muzicologie și Sinteză muzicologică, am avut șansa de a studia sub îndrumarea unor profesori extraordinari, nume de referință în muzicologia românească, și de a avea acces la o sală de lectură cu o bază de date impresionantă (Grove, JSTOR, Britannica etc.). Pe parcursul studiilor, pe lângă premii la concursurile organizate de UNMB, am obținut o bursă de excelență și am avut oportunitatea de a colabora cu Sala Radio și Muzeul „George Enescu”.

George-Andrei Butcă
Asistent de cercetare științifică la Institutul de Istoria Artei „George Oprescu” al Academiei Române • Profesor la Școala Gimnazială de Arte nr. 3 din București 

Continuarea studiilor de licență (Muzicologie) cu programul Sinteză muzicologică, de la master, reprezintă una dintre cele mai bune decizii pe care le-am luat cu privire la cariera mea. A fost perioada în care m-am maturizat din punct de vedere muzical, am aprofundat materii specifice programului și am avut acces la principalele arhive ale instituțiilor de specialitate din România, toate acestea desfășurându-se sub îndrumarea competentă a profesorilor care, și în prezent, sunt implicați activ în dezvoltarea mea profesională. De-a lungul celor doi ani de master am obținut două premii I la Concursul Național Studențesc de Muzicologie, bursa de excelență a UNMB, am participat cu lucrări muzicologice la diverse simpozioane naționale (București, Iași, Cluj), la simpozionul Societății Internaționale de Muzicologie (desfășurat în București) și am beneficiat de o bursă de cercetare, prin programul Erasmus, la arhivele Institutului de la Darmstadt. Tot în perioada studiilor de master, am dobândit experiența și cunoștințele necesare pentru a susține cu succes concursul de angajare în cadrul Direcției de Cercetare, Inovare și Informare a UNMB.

Desiela Ion
Referent cercetare, Direcția de Cercetare, Informare și Inovare, Universitatea Națională de Muzică din București

Am avut ocazia de a absolvi în cadrul UNMB cele trei cicluri de studii (licență, master și doctorat). Din fiecare perioadă păstrez amintiri dragi și pot spune că Universitatea a fost și a rămas a doua mea casă. Am găsit aici nu doar cursuri extrem de interesante, surse și resurse de învățare permanent optimizate, ci și oameni minunați. Cadrele didactice din cadrul UNMB se disting în opinia mea ca personalități ale lumii muzicale, extraordinari muzicieni și profesioniști în domeniu, dar și ca oameni, ca prieteni aș îndrăzni să spun, pentru că nu cred că în cadrul multor universități există o legătură atât de strânsă între studenți și profesori. Pregătirea primită în cadrul specializărilor pe care le-am urmat – Muzicologie/Sinteză muzicologică – a fost definitorie pentru activitatea mea profesională. Universitatea mi-a oferit de asemenea ocazia de a participa la numeroase simpozioane, concursuri și stagii de pregătire în alte instituții europene (prin programele Erasmus, CEEPUS și practică Erasmus), care au îmbogățit universul meu cultural și profesional și s-au dovedit a fi adevărate experiențe de viață. Datorez UNMB și profesorilor din cadrul acestei instituții ceea ce sunt astăzi.

Andreea Kiseleff
Muzicolog • Realizator de emisiuni Radio România Muzical

Am absolvit cursurile secției de Muzicologie (licență), urmate de programul de Sinteză muzicologică (master), iar cunoștințele dobândite în cursul acestor șase ani de studii mi-au asigurat accesul la o serie de colaborări cu instituții de prim rang ale scenei muzicale bucureștene. Grație unor recomandări venite din partea profesorilor care m-au îndrumat, am avut șansa să lucrez, încă din timpul facultății, la Radio România (ca redactor și realizator Radio România Muzical, dar și ca autor de programe de sală la concertele Orchestrelor Radio), la Artexim (în cadrul Biroului de presă al Festivalului Enescu și, începând din 2017, ca editor de programe) și, cel mai recent, la Direcția de Cercetare, Inovare și Informare a UNMB, unde fac parte din colectivul de redacție al periodicelor publicate sub egida UNMB, Musicology Today și Ziarul Acord. Am studiat un semestru la Conservatorul Național Superior din Paris, în cadrul programului de master în muzicologie – Métiers de la culture musicale, prin intermediul unei Burse Erasmus. Sunt recunoscătoare în special pentru că mi s-a oferit șansa, încă din anul I de studii, să aplic noțiunile învățate în contexte practice ale profesiei de muzicolog: am publicat cronici și interviuri în Ziarul Acord și am fost invitată să particip la simpozioane cu lucrări premiate la Concursului Național Studențesc de Muzicologie organizat de UNMB.

Ana Diaconu
Muzicolog și critic muzical • Redactor Direcția de Cercetare, Inovare și Informare a UNMB • Editor programe Concursul și Festivalul Internațional George Enescu

Profesori de specialitate

Anterioară
Următoare