Muzică religioasă

Bizantină • Gregoriană

În cadrul programului Muzică religioasă sunteți încurajați să aprofundați universul cântului sacru într-un mediu academic care stimulează performanța și accelerează obținerea succesului în carieră. În cei trei ani de studii de licență vă veți forma competențele necesare înțelegerii și interpretării cu acuratețe a muzicii religioase. Cursurile de specialitate sunt predate de profesori și cercetători care se remarcă pe plan național și internațional în domeniul interpretării, compoziției și muzicologiei bizantine sau gregoriene.

În interiorul campusului universitar, aveți acces la o gamă variată de servicii și resurse educaționale de calitate. Specializarea Muzică religioasă dispune de un fond digital extins de manuscrise, unic în această parte a Europei, constând în tipărituri și partituri muzicale inedite, cărți și articole, precum și de o colecție impresionantă de audiții muzicale cu interpreți de referință din zona psalmodiei sacre. Totodată, veți avea posibilitatea de a activa ca membri ai prestigioasei formații de muzică bizantină Psalmodia.

Prin intermediul mobilităților internaționale precum cele oferite în cadrul programului Erasmus+, puteți accesa stagii de practică și cercetare în centre universitare ca Atena sau Salonic, sub coordonarea unor personalități de referință.

Forma de învățământ: cu frecvență

Durata programului: 3 ani

Număr credite: 180 ECTS

Limba de predare: română

Curriculum Muzică religioasă Bizantină

Curriculum Muzică religioasă Gregoriană

Experiența studenților

Conservatorul a fost pentru mine o adevărată revelație umană și profesională, motiv pentru care mi-am amânat studiile teologice în favoarea celor muzicale. Marile descoperiri care mi-au marcat parcursul formativ sunt legate de cursurile de Forme muzicale, Stilistică muzicală și Polifonie, dar mai cu seamă cele de Paleografie muzicală bizantină, care mi-au deschis noi perspective și m-au încurajat să explorez în domeniul componistic direcții muzicale la care nu mă gândisem până atunci. În urma selectării în formații precum Psalmodia și Gaudeamus, mi s-a oferit oportunitatea să întâlnesc muzicieni de excepție și să particip la festivaluri și simpozioane naționale și internaționale.

Le sunt profund recunoscător celor care au întemeiat și susțin în continuare specializarea Muzică religioasă, deoarece aceasta a avut marele merit de a aduna din toate colțurile țării tineri pasionați de muzica veche și autentică a Bisericii, pe care altfel nu aș fi avut ocazia să-i cunosc.

Îmi exprim întreaga admirație și gratitudine pentru profesorii care m-au instruit – unii dintre ei personalități enciclopedice, cu largi orizonturi intelectuale și spirituale – și care au reușit să-mi împărtășească nu doar cunoștințe muzicale, ci mai ales setea de cunoaștere și experiențe valoroase de viață.

Le doresc tuturor celor care aspiră să urmeze cursurile Universității Naționale de Muzică să aibă parte de cel puțin tot atâta bucurie și folos pe cât am avut eu, cu certitudinea că, în această instituție de înaltă educație artistică, excelența este posibilă pe măsura talentului și a strădaniei.

Virgil Ioan Nanu
Preot la Mănăstirea Stavropoleos din București • Compozitor de muzică bisericească și doctor în teologie

Sunt mândru și onorat de faptul că sunt absolvent al specializării Muzică religioasă din cadrul Universității Naționale de Muzică din București. Nivelul de pregătire, exigența și seriozitatea profesorilor noștri nu doar mi-au insuflat dragostea pentru muzică, ajutându-mă să dobândesc cunoștințe muzicale prețioase, ci m-au ajutat să mă dezvolt și din punct de vedere uman.

Am fost privilegiat să fac parte din formația de muzică bizantină Psalmodia, unde, datorită diversității și nivelului complex al partiturilor, am evoluat rapid din punct de vedere vocal și al auzului muzical, aspecte esențiale în domeniul în care activez acum.

Cel mai important lucru este că m-am simțit ca în sânul unei familii ai cărei membri m-au îmbogățit moral și spiritual, prin bunătatea, seriozitatea, cunoștințele și talentul de care au dat dovadă pe parcursul anilor de studii.

Parcurgerea diferitelor discipline mi-a dat noi și neprețuite cunoștințe (Armonie, Polifonie, Solfegiu, Dicteu, Estetică, Stilistică, Istoria muzicii), care mă ajută să fiu un cântăreț de operă bine pregătit, cu o viziune mai largă asupra lucrărilor muzicale pe care le abordez.

Universitatea Națională de Muzică din București mi-a pus la dispoziție toate materialele necesare pentru pregătirea licenței, iar profesorii m-au ghidat și m-au sprijinit pe tot parcursul studiilor în această prestigioasă instituție de artă și cultură.

Teodor Ilincăi
Tenor, Solist al Operei Naționale din București • Solist operă, colaborator al operelor din Londra, Paris, Berlin, München, Tokyo, Sydney, Geneva, Dresda, Hamburg, Marseille, Madrid, Barcelona, Bruxelles

Perioada studiilor a fost definitorie pentru tot ceea ce înseamnă cariera și dezvoltarea mea profesională. Profesorii pe care i-am cunoscut pe parcursul anilor de studiu m-au inspirat și mi-au condus pașii către cariera didactică. În anii petrecuți la Conservator am simțit că fac parte dintr-o familie, iar perfecționarea prin gradele didactice m-a adus înapoi peste ani în marea familie UNMB. Absolvirea specializării Muzică religioasă m-a ajutat să mă perfecționez în domeniul muzicii bizantine, în care desfășor o activitate susținută în cadrul Catedralei Arhiepiscopale din Curtea de Argeș.

Robert-Cristian Popelcă
Diacon și și dirijor al corului Catedralei Arhiepiscopale din Curtea de Argeș • Profesor gr. I Educație muzicală, Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”, Curtea de Argeș

Am bătut sfios la porțile UNMB la pasul dintre milenii, o vreme în care studiile de Licență însemnau cinci ani de acumulări, de experiențe profesionale, de împliniri muzical-artistice.

M-am bucurat de înțelegerea complexă a fenomenului muzical-interpretativ, atât din perspectiva muzicii bizantine cu care eram deja familiar, cât și din cea a muzicii universale. Consider dublu avantajul abordării celor două tipuri de muzici, iar viața profesională de după absolvirea UNMB mi-a demonstrat acest fapt din plin, oferindu-mi între altele satisfacția obținerii a numeroase premii la concursuri corale naționale și internaționale prestigioase, în calitate de dirijor al unor formații corale bărbătești.

Afirm cu mândrie că la formarea mea profesională au contribuit, ca profesori, personalități de anvergură națională și internațională, din toate domeniile de studiu muzical (Muzică bizantină, Teorie, Armonie, Dirijat și Ansamblu, Istoria muzicii). Faptul că studiile teoretice s-au îmbinat permanent cu practica muzicală sub oblăduirea acestor maeștri șlefuitori de talente, l-am apreciat, îl apreciez și îl voi aprecia întotdeauna ca pe un mare atu al statutului de student UNMB: concertele corale semestriale, concertele naționale și internaționale ale ansamblului Psalmodia, participările la simpozioane de muzicologie bizantină. Încununarea formării mele muzicale a fost reprezentată de absolvirea studiilor doctorale în cadrul UNMB.

Profesorii UNMB nu doar formează viitori muzicieni, ci inspiră viitori artiști și asigură, prin simbioza maestru-ucenic, perenitatea slujirii la altarul muzicii.

Răzvan-Constantin Ștefan
Profesor titular (gr.I), Seminarul Teologic Ortodox București • Dirijor și fondator al corului bărbătesc CANTUS DOMINI • Dirijor colaborator, Corala Patriarhiei Române

La Universitatea Națională de Muzică am avut șansa să întâlnesc profesori de o înaltă ținută academică, ce m-au ajutat enorm să-mi dezvolt aptitudinile muzicale și nu numai.

Tot ceea ce oferă UNMB, de la cursuri de un bogat și profund univers muzical, dotările moderne, profesionalismul și dăruirea profesorilor de la specializarea Muzică religioasă, la burse de studiu internaționale și multe alte oportunități de dezvoltare și afirmare, ajută din plin la formarea muzicienilor de mare clasă.
Dacă ar fi să mă întorc la momentul alegerii universității pe care să o urmez, aș alege fără ezitare UNMB.

Nicholas (Nicolae) Lupu
Bariton, solist de operă • Actor

Ocupându-mă în mănăstire cu cântarea la strană, am dorit să mă specializez în acest domeniu, astfel încât am urmat studiile de licență în cadrul specializării Muzică religioasă bizantină.

Impresiile din anii studenției au rămas de durată. Conservatorul este o școală pe care aș repeta-o oricând și ori de câte ori cu plăcere, datorită performanței și, mai ales, seriozității cu care își împlinește obiectivele educaționale. Aici nimic nu este tratat superficial, totul este realizat cu responsabilitate. Anii de studiu m-au ajutat în activitatea din mănăstire, unde muzica bizantină joacă un rol fundamental în laudele neîncetate aduse lui Dumnezeu.

Anastasia Mitric Monahie
Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului, Sciernes d’Albeuve, Elveția (Mitropolia Europei Occidentale și Meridionale)

Universitatea Națională de Muzică din București este școala care a contribuit decisiv la formarea mea profesională. Este locul în care mă întâlnesc și astăzi cu dascălii posesori ai unei cunoașteri care-i poziționează într-o perspectivă „de deasupra” față de ce s-a scris și se cunoaște din și despre muzică. Este instituția care a avut curajul și încrederea să mă trimită la studii în străinătate, printr-o bursă Erasmus și în baza parteneriatelor active pe care le are cu instituții similare, de prestigiu, din Europa și de dincolo de ea. Sunt fericit să lucrez zilnic, punând în aplicare lucrurile învățate de la dedicații formatori de aici.

Costel (Pr. Constantin Iustian) Stoica
Profesor de Muzică Psaltică la Seminarul Teologic „Chesarie Episcopul” din Buzău

Am început această facultate pur și simplu din pasiune și am terminat-o cu gânduri și cunoștințe mărețe. Cei trei ani de licență au făcut lumină în informațiile răvășite pe care le dobândisem până atunci, deschizându-mi totodată noi orizonturi muzicale pe care continui să le explorez și astăzi. Prin muncă și prin inspirația profesorilor, am deprins metodele de a atinge excelența. Nu în ultimul rând, a fi femeie în lumea muzicii bizantine poate fi o provocare. La UNMB nu m-am simțit niciodată dezavantajată, ci, dimpotrivă, am fost mereu încurajată și evidențiată.

Anamaria Maranda
Profesor de tehnică vocală • Dirijor al Grupului Sfânta Ecaterina

În timpul studiilor am beneficiat de calitățile și experiența didactică a unui corp profesoral de excepție, atât la disciplinele specifice muzicii religioase, cât și la cele care țin de educația muzicală generală.

Ca student al specializării Muzică religioasă am învățat să pătrund în tainele descifrării manuscriselor şi să compun, la rândul meu, cântări, în acord cu rigorile normelor de compoziţie muzicală bizantină.

Ancorat în această tradiţie milenară a cântului sacru şi consecvent concepţiei potrivit căreia „este foarte important nu doar să fii psalt, ci să-i faci pe alţii să cânte psaltică”, profesorii specializării şi-au împlinit vocaţia îndrumând de-a lungul timpului generații de studenţi, actualmente interpreţi de excepţie ai muzicii psaltice, profesori, muzicologi sau bizantinologi care duc mai departe tainele artei psaltice și bunul nume al acestei instituții de învățămâmt universitar.

Preot Adrian-Cristian Mazilița
Lector univ. dr. și prodecan Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova

Profesori de specialitate

Anterioară
Următoare