Structura anului universitar

Structura fiecărui an universitar este hotărâtă de senatul Universității Naționale de Muzică. În ultima ședință a anului universitar curent este dezbătută și aprobată structura pentru anul care urmează să înceapă.

În structura fiecărui an se regăsesc 28 de săptămâni de cursuri grupate în două semestre, două sesiuni de evaluări – câte una la finalul fiecărui semestru, vacanțele, sesiunile de evaluări finale (examene de Licență și Disertație), sesiunile de admitere (Licență, Master, Doctorat), sesiunile de restanțe și perioada practicii de vară.