Facultăți

Facultatea de Interpretare Muzicală

Decan: Conf.univ.dr. Cristina-Anca Popescu-Stănești
Prodecan: Conf.univ.dr. Adrian Buciu

Secretariat 

E-mail: secretariatfim@unmb.ro
Telefon Decanat FIM (direct): 021 314 79 90
Telefon Decanat FIM (prin centrală): 021.314.2610 int. 156
Program cu public FIM: Luni – Joi, orele 10-13
Facebook: FacultateaDeInterpretareMuzicala

Departamente 
  1. Instrumente de orchestră
  2. Instrumente cu claviatură și muzică de cameră
  3. Canto și artele spectacolului muzical

Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie muzicală

Decan: Prof.univ.dr. Olguţa-Carmen Lupu
Prodecan: Conf. univ. dr. Costin Moisil

Secretariat

E-mail: fcmpm@unmb.ro
Telefon Decanat FCMPm (direct): 021.313.83.06
Telefon Decanat FCMPm (prin centrală): 021.314.26.10 int. 179 / 173
Secretar facultate FCMPm (mobil): 0724.368.522 (Luni-Joi, orele 11-13)
Program cu public FCMPm: Luni – Joi, orele 11-13

Departamente

  1. Compoziție
  2. Muzicologie și științele educației muzicale
  3. Dirijat, Muzică religioasă și Instrumente complementare