Evaluarea profesorilor

În fiecare an are loc procesul de evaluare a profesorilor de către studenți, în conformitate cu legislația în vigoare, cu normele Agenției române pentru asigurarea calității în învățământul superior (ARACIS).

Procedura de evaluare este adusă la cunoștință studenților în fiecare an, iar decanatele și secretariatele ambelor facultăți oferă sprijinul logistic necesar desfășurării întregului proces.

Studenții sunt încurajați să noteze prestația pedagogică a dascălilor lor și să-și exprime opiniile despre corpul profesoral cu care interacționează, contribuind în acest fel la ameliorarea și adaptarea continuă a procesului de învățământ.