Centrul de Muzică Veche (CMV)

Centrul de Muzică Veche (CMV) promovează cercetarea și performanța în domeniul muzicii vechi prin trei direcții complementare de abordare a fenomenului artistic:

a) restaurarea și valorificarea instrumentelor de patrimoniu aflate în posesia instituțiilor culturale din România (forte-piano-uri, clavecine, instrumente cu coarde și arcuș etc.);

b) descoperirea, recuperarea și editarea partiturilor și documentelor muzicale aflate în arhivele românești;

c) suscitarea interesului tinerilor muzicieni pentru interpretarea muzicii vechi, prin organizarea unor evenimente specifice (festivaluri, conferințe, concerte și masterclass-uri).