Periodice

Musicology Today

Fondată în 2010 de către prof. univ. dr. DHC Valentina Sandu-Dediu, Musicology Today: Journal of the National University of Music Bucharest (ISSN 2286-4717; e-ISSN 2067-5364; ISSN-L 2067-4717) este o revistă a UNMB în limbile engleză, germană și franceză, cu apariție trimestrială online și anuală în format tipărit (prin reunirea celor patru numere corespunzătoare unui an calendaristic).

Realizată în sistem peer-review și ghidată de un board internațional format din personalități ale muzicologiei mondiale, Musicology Today reprezintă principala platformă de afirmare și internaționalizare a cercetării muzicologice din UNMB, fiind indexată în importante baze de date internaționale:

  • EBSCO și Répertoire International de Littérature Musicale (RILM) din 2012,
  • ERIH Plus din 2016 și CEEOL din 2020.

În urma evaluării revistelor și editurilor din România, organizată de Comisia de Științe Umaniste a Consiliului Național al Cercetării Științifice pentru perioada 2020-2024, Musicology Today  a fost inclusă în categoria A, fiind singura revistă din domeniul Muzică clasificată în această categorie.

Echipa redacțională este compusă din membri ai comunității academice din UNMB: director, editor general – prof. univ. dr. Valentina Sandu-Dediu; editor executiv – conf. univ. dr. Florinela Popa, editor Musica Sacra – prof. univ. dr. Nicolae Gheorghiță; redactori – drd. Ana Diaconu, masterand Vlad Ghinea, drd. Andreea Mitu, drd. Benedicta Pavel, drd. Larisa Scumpu și drd. Vlad Văidean.

Acord

Revista Acord a Universității Naționale de Muzică din București a început să apară din anul 2009, la inițiativa prof. univ.dr. dhc, pe atunci rector, Dan Dediu. Este un periodic de informație universitară trimestrial, menit să oglindească diversitatea activității din instituția noastră: evenimente artistice, rezultate ale cercetării, perspective critice, experiențe profesionale, polemici sau eforturi administrative. În formatele jurnalistice ale editorialului, interviului, reportajului, recenziei sau cronicii, Acord înregistrează cu fidelitate pulsul unei comunități deschise în permanență către noi proiecte de anvergură.

Colectivul redacției Acord este următorul: Antigona Rădulescu – coordonator, Irina Boga – redactor-șef, Ana Diaconu – redactor, Mirel Mihălăchescu – tehnoredactare și ilustrare, Sorin Antonescu – fotografii și captură foto

AkadeMusica

Inițiată de regretatul muzicolog și profesor Grigore Constantinescu în anul 1996, revista AkadeMusica își propune diseminarea contribuțiilor științifice susținute de cadre didactice și cercetători ai Universității Naționale de Muzică din București, în cadrul conferințelor și simpozioanelor organizate de instituția noastră sau de instituții partenere. Publicată sub egida Editurii UNMB, revista beneficiază de o echipă redacțională compusă din membri ai comunității academice din UNMB.