TELEFOANE interioare U.N.M.B.

021 314 26 10
COMPARTIMENT INTERIOR DIRECT
ACHIZIŢII 186  
AUDIO – VIDEO 111 021 313 12 25
ATELIER  LITOGRAFIE – XEROX 121  
AUDIT 138  
BIBLIOTECĂ 109  
CABINET  MEDICAL 135  
CABINET PSIHOLOGIC 108 021 312 61 62
CASIERIE 149  
C.C.S.P.A. 167 021 311 25 45
CENTRUL BAZE DE DATE (R.M.U.) 155  
CENTR. MUZ. EL.–ACUSTICĂ MULTIMEDIA 112  
CONSILIER JURIDIC 136 021 313 58 87
CONTABIL ŞEF 151 021 315 60 77
CONTABILITATE 160  
CONTROL GESTIUNE 150 021 314 59 96
CROITORIE FEMEI 198  
DEP. DIRIJAT ŞI INSTRUM. COMPLEM. 163  
DIRECTOR 178 021 315 89 08
DIRECȚIA CERCET., INOVARE ŞI INFORM. 133  
DECAN  F.I.M. 110 021 314 74 90
DECAN  F.C.M.P.M. 120 021 313 83 06
D.P.P.D. / CLUB „ALUMNI” 134 021 310 32 70
EDITURA U.N.M.B. 201  
EDUCAȚIE MUZICALĂ CONTINUĂ 183  
GRAFICĂ / FD. ARHIVSTIC 194  
ELECTRICIENI 124  
FUNDAŢIA „MIHAIL  JORA” 117 021 314 68 20
I.T. (ADMINISTRATORI  REŢEA) 161 021 312 65 57
ÎNTREȚINERE ŞI REPARAŢII IMOBILE 192  
LUTIER / CROITORIE BĂRBAŢI 143  
MAGAZIE  COSTUME 105  
MAGAZIE MATERIALE 181  
MAŞINIŞTI – RECUZITERI 191  
MUZICOLOGIE ŞI ŞTIIN. EDUCAŢIEI  MUZ. 142  
PAZĂ – P.S.I. 180 021 313 71.22
POARTA  AUTO ( PARCARE) 126  
POARTĂ MEDIATECĂ 190  
POARTA PRINCIPALĂ 102  
PREȘEDINTE SENAT 199  
PRODECAN F.C.M.P.M. 123  
PROGRAME  COMUNITARE 166 021 313 58  89
PRORECTOR F.C.M.P. / RED. REV. „ACORD” 137  
PRORECTOR F.I.M. / PRODECAN F.I.M. 175  
RECTORAT 130 021 314 63 41
REDACȚIE „MUSICOLOGY TODAY” 195 021 317 18 13
REGISTRATURĂ 122  
RELAȚII INTERNAȚIONALE 169  
RESURSE  UMANE – SALARIZARE 193  
SECRETAR ŞEF / SECRETARIAT  G-RAL 140 021 315 83 96
SECRETAR P.N.R.R. 164  
SECRETARIAT ARTISTIC 172 021 314 26 37
SECRETARIAT  F.C.M.P.M. 173  
SECRETARIAT  F.I.M. 156  
S.S.M. 185  
STUDIO  ÎNREGISTRĂRI 103  
STUDIO SPECTACOLE 129  
SOCIAL 131  
TAPIŢERIE 144