Studii Postuniversitare

Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă
(înscrise în Registrul Național al Programelor Postuniversitare)

Programe

Experiența cursanților

Participând la cursurile programului postuniversitar Regie muzicală, am dobândit aptitudinile necesare pentru a practica această profesie ce are un profund caracter interdisciplinar. Am avut șansa de a mă afla în preajma unor oameni cu vastă experiență, de a învăța asistând la cursurile foarte bine structurate, precum și de a parcurge toate etapele practice necesare realizării unor producții. Ocaziile au fost numeroase, de la recitaluri și concerte camerale până la spectacole de operă și lucrări simfonice.

Andrei Miricescu
Regizor muzical, Societatea Română de Radiodifuziune

Un sentiment prevalent în timpul cursurilor de regie muzicală este acela că lucrurile capătă sens. Pe lângă materia elaborată în cadrul cursurilor, întrebările participanților sunt clarificate și explicate de profesorii vizibil pasionați de acest domeniu, într-un limbaj accesibil, însă fără rabat profesional. Astfel, informațiile la care avem acces în vâltoarea internetului (de multe ori incomplete și nu îndeajuns de organizate) se completează coerent, iar cunoștințele capătă o formă concisă, utilă studentului. Felul în care aspectele științifice, fizice ale obiectului nostru de interes – sunetul – se îmbină cu importanța lui în sfera artistică a reprezentat pentru mine cea mai relevantă particularitate a cursului, care personal îmi satisface atât latura creativă, cât și pe cea (doar aparent opusă) tehnică.

Dan D. Popescu
Regizor muzical, Societatea Română de Radiodifuziune • Compozitor, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România