Proiecte

2022 FDI

CONTROLUL MUZICII. Efecte și consecințe ale Instituției Cenzurii asupra educației și culturii muzicale în România celor trei dictaturi din secolul XX: carlistă, antonesciană și comunistă

Cunoașterea mecanismelor prin care Instituția Cenzurii a controlat, manipulat și deturnat producția componistică și muzicologică românească, sistemul educațional muzical, activitatea instituțiilor de spectacol și identificarea consecințelor cenzurii asupra învățământului muzical, înainte și după 1990, au reprezentat scopurile principale ale acestui proiect. De-a lungul acestei perioade, echipa proiectului formată din cadre didactice și de cercetare, studenți doctoranzi și masteranzi ai UNMB, a întreprins cercetări în următoarele arhive, atât din țară, cât și din străinătate: arhivele UNMB, arhivele Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, Arhivele Naționale din București, arhivele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Arhivele Bibliotecii Naționale, Arhivele Naționale din Viena și arhiva privată a arhitectului Mădălin Ghigeanu. Rezultatele cercetărilor au fost prezentate în studiile din cadrul conferințelor proiectului, care se află în curs de publicare în periodicul UNMB, Musicology Today.

2021 FDI

Construcții muzicale ale naționalismului. Efecte ale ideologiei naționaliste asupra educației și culturii muzicale în România comunistă

În perioada mai-decembrie 2021, UNMB a derulat proiectul Construcții muzicale ale naționalismului. Efecte ale ideologiei naționaliste asupra educației și culturii muzicale în România comunistă (proiect CNFIS-FDI 2021-01071). Scopul proiectului a fost acela de a identifica și cunoaște mecanismelor ideologice prin care naționalismul, din perioada României comuniste, a influențat producția muzicală autohtonă, în variatele ei forme (componistică, interpretativă, muzicologică etc.), precum și efectele pe care aceasta le-a avut asupra sistemului educațional românesc și a instituțiilor de profil, înainte și după 1990. Cum una dintre mizele sale a fost crearea unei rețele de colaborare inter-universitară care să coaguleze și să atragă tineri cercetători (masteranzi, doctoranzi și post-doctoranzi), preocupați de cunoașterea în adâncime a strategiei de construcție muzicală a naționalismului în România comunistă, proiectul a conectat cercetarea de vârf din Școlile doctorale pe domeniul Muzică din România, prin realizarea unor parteneriate cu instituțiile de profil din Cluj Napoca, Iași, Timișoara, Oradea, Galați și Brașov.

2020 FDI

Centre for Nineteenth-Century Music Studies

Proiectul Centre for Nineteenth-Century Music Studies (CNFIS-FDI-2020-0343) a propus crearea unei rețele de colaborarea internațională, care să ofere studenților doctoranzi și personalului didactic și de cercetare din UNMB resurse științifice și expertiză managerială în vederea inițierii și derulării de proiecte interdisciplinare la nivel național și internațional, având ca subiect muzicile secolului al XIX-lea. Astfel, platforma instituțională CNCMS promovează cercetarea de vârf din domeniul muzical și al studiilor conexe, axată pe secolul al XIX-lea, prin cooperarea științifică și educațională cu parteneri din țară și din străinătate. De asemenea, CNCMS derulează parteneriate la nivel național și internațional cu 25 de universități, centre de cercetare, institute, societăți profesionale și organizații de cercetare independente.

2019 FDI

Muzicile Elitelor. Orient și Occident în muzicile saloanelor princiare și boierești din Principatele Române în secolul al XIX-lea

Proiectul Muzicile Elitelor. Orient și Occident în muzicile saloanelor princiare și boierești din Principatele Române în secolul al XIX-lea (CNFIS-FDI-2019-0107) a propus crearea unei rețele de colaborarea internațională, care să ofere studenților doctoranzi și personalului didactic și de cercetare din UNMB resurse științifice și expertiză managerială în vederea inițierii și derulării de proiecte interdisciplinare la nivel național și internațional, având ca subiect muzicile secolului al XIX-lea. Astfel, platforma instituțională CNCMS promovează cercetarea de vârf din domeniul muzical și al studiilor conexe, axată pe secolul al XIX-lea, prin cooperarea științifică și educațională cu parteneri din țară și din străinătate. De asemenea, CNCMS derulează parteneriate la nivel național și internațional cu 25 de universități, centre de cercetare, institute, societăți profesionale și organizații de cercetare independente.

2019 IMS

Musical and Cultural Osmoses in the Balkans

Conferința Internațională de Muzicologie Musical and Cultural Osmoses in the Balkans, organizată de Universitatea Națională de Muzică București în colaborare cu International Musicological Society – Regional Association for the Study of Music of the Balkans și Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, s-a desfășurat în perioada 2–6 septembrie 2019 și a vizat studiul muzicilor din Balcani și interacțiunile lor cu tradițiile sonore ale Europei apusene și spațiul mediteraneean. A opta din seria celor organizate de Regional Association for the Study of Music of the Balkans din cadrul International Musicological Society, conferința a încurajat dezbateri pe tematici precum cântul bizantin și post-bizantin, tendințe, metodologii și probleme actuale în muzicologia, antropologia și educația muzicală din România și Balcani, precum și relația dintre muzică și puterea politică.

2018 FDI

Muzicile Puterii. Muzică și muzicieni în regimurile totalitare din Europa secolului al XX-lea

Proiectul Muzicile Puterii. Muzică și muzicieni în regimurile totalitare din Europa secolului al XX-lea (CNFIS-FDI-2018-0365) a avut ca obiectiv general investigarea modului în care ideologiile regimurilor totalitare care au marcat Europa secolului al XX-lea și-au pus amprenta asupra producției muzicale în variatele ei forme (componistică, interpretativă sau muzicologică) și aspra instituțiilor muzicale de profil. În același timp, demersul academic a încercat să evidențieze existența unor similitudini și diferențe specifice între ideologizarea muzicii românești și fenomenele corespondente din spațiul european, precum și existența unui pattern în ceea ce privește impactul totalitarismului politic asupra muzicii, indiferent de natura ideologiilor implicate.