Regie muzicală

Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
(înscris în Registrul Național al Programelor Postuniversitare)

Doriți să deveniți regizor muzical/regizor de sunet? Pe parcursul acestui program postuniversitar veți interacționa direct cu specialiști experimentați și veți putea beneficia de dotările tehnice moderne ale UNMB.

 • Veți avea oportunitatea de a afla detalii fascinante despre propagarea undelor acustice, despre studio-ul de înregistrare și diferitele tipuri de microfoane.
 • Veți putea învăța cum să captați sunetul în funcție de particularitățile sursei sonore, de dimensiunea și amplasamentul ansamblului, apoi veți putea deprinde tehnicile necesare pentru mixare și masterizare.
 • În final, ghidați de specialiștii noștri, veți avea posibilitatea de a descoperi detaliile subtile care fac ca o înregistrare să devină un adevărat produs artistic.

Forma de învățământ: cu frecvență

Durata programului: 146 ore

Număr credite: 15 ECTS

Limba de predare: română

Ce beneficii oferă acest program?

Cunoştinţele teoretice şi practice acumulate la curs, alături de certificatul de atestare a competențelor profesionale emis de Ministerul Educaţiei şi UNMB, vă vor oferi un avantaj net în faţa concurenţei în momentul depunerii dosarului de concurs pentru angajare în studiouri, săli de concert, teatre, posturi de radio sau TV, firme de sonorizare, etc.

Cui se adresează?

Programul se adresează persoanelor ce doresc o carieră în domeniul audio sau pur şi simplu doresc să-şi lărgească aria de cunoştinţe în producţia muzicală, înregistrare, mixare şi masterizare.
Programul postuniversitar poate fi urmat de absolvenții care au obținut diploma de licență sau echivalentă.

Curriculum

Noțiuni generale de acustică muzicală și electroacustică, Captarea și înregistrarea sunetului, Mixarea și masterizarea în producția muzicală, Evaluarea artistico-estetică a sonorității, Regie muzicală aplicată

Admitere

 1. Probă scrisă:
  • dictat tonal melodic de maximum 16 măsuri, în tonalități de până la 2 alterații constitutive, în măsuri de 2, 3 sau 4 pătrimi;
  • de scris efectul unor instrumente transpozitorii.
 2. Probă orală:
  • auz timbral (de recunoscut diferite instrumente muzicale și de răspuns câtorva întrebări legate de respectivul instrument)

Tarife

Taxă de înscriere: 150 RON
Taxă de înmatriculare: 100 RON
Taxă studii: 5000 lei (achitabilă în trei tranșe).
Taxele se achită la casierie.

Absolvirea programului

Programul Regie muzicală se finalizează cu un examen de certificare a competențelor profesionale. În urma promovării examenului de finalizare a studiilor, se va elibera un certificat de atestare a competențelor profesionale pentru practicarea ocupației de regizor muzical (cod C.O.R. 265228), însoțit de suplimentul descriptiv, conform reglementărilor în vigoare.

Profesori de specialitate

Anterioară
Următoare

Experiența cursanților

Participând la cursurile programului postuniversitar Regie muzicală, am dobândit aptitudinile necesare pentru a practica această profesie ce are un profund caracter interdisciplinar. Am avut șansa de a mă afla în preajma unor oameni cu vastă experiență, de a învăța asistând la cursurile foarte bine structurate, precum și de a parcurge toate etapele practice necesare realizării unor producții. Ocaziile au fost numeroase, de la recitaluri și concerte camerale până la spectacole de operă și lucrări simfonice.

Andrei Miricescu
Regizor muzical, Societatea Română de Radiodifuziune

Un sentiment prevalent în timpul cursurilor de regie muzicală este acela că lucrurile capătă sens. Pe lângă materia elaborată în cadrul cursurilor, întrebările participanților sunt clarificate și explicate de profesorii vizibil pasionați de acest domeniu, într-un limbaj accesibil, însă fără rabat profesional. Astfel, informațiile la care avem acces în vâltoarea internetului (de multe ori incomplete și nu îndeajuns de organizate) se completează coerent, iar cunoștințele capătă o formă concisă, utilă studentului. Felul în care aspectele științifice, fizice ale obiectului nostru de interes – sunetul – se îmbină cu importanța lui în sfera artistică a reprezentat pentru mine cea mai relevantă particularitate a cursului, care personal îmi satisface atât latura creativă, cât și pe cea (doar aparent opusă) tehnică.

Dan D. Popescu
Regizor muzical, Societatea Română de Radiodifuziune • Compozitor, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România

Contact

Roman Vlad

Cercetător Științific II dr., Coordonator de program
Email: vlad.roman@unmb.ro