Management muzical

Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
(înscris în Registrul Național al Programelor Postuniversitare)

Probe admitere: 25-26 ianuarie/ 10 februarie 2023

Pentru absolvenții și profesioniștii din sectorul cultural, Programul Postuniversitar de „Management Muzical” reprezintă o oportunitate exclusivă de dezvoltare a abilităților necesare gestionării într-un mod modern și eficient, atât a activității instituțiilor artistice cât și a evenimentelor din sectorul cultural-artistic.

Pe lângă sesiunile de cursuri efective, participanții au la dispoziție întrevederi cu profesioniști din domeniu, discuții individuale și de grup cu mentorii și o bibliografie actualizată permanent.

Noțiunile teoretice vor fi dublate de cursuri practice (workshop-uri, conversații cu
personalități marcante din sectorul cultural – atât la nivel național, cât și internațional – și teme direct conectate cu realitatea domeniului artistic și cultural). Mai mult, dezvoltarea unei rețele profesionale active constituie unul dintre obiectivele acestui curs.

Forma de învățământ: cu frecvență

Durata programului: 156 ore

Număr credite: 15 ECTS

Limba de predare: română

Cui se adresează?

Programul se adresează absolvenților universităților de muzică și arte din țară, precum și profesioniștilor din domeniul cultural-artistic din România.
Programul postuniversitar poate fi urmat de absolvenții care au obținut diploma de licență sau echivalentă.

Ce oportunități și beneficii oferă acest program?

În cadrul Programului Postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Management Muzical”, veți învăța despre procese și metode de lucru cu impact, bazate pe tehnici de management din diferite sectoare, de la mentori și profesioniști de succes:

  • Veți deveni antreprenori transformatori și/sau manageri de succes de proiecte culturale, oferind inovație și creativitate lumii din jurul vostru.
  • Veți reveni la organizația voastră cu un set nou de instrumente și un plan de acțiune gata să rezolve provocări critice și să dezvolte noi oportunități.
  • Veți învăța să analizați și să gestionați performanța organizației dvs. prin planificare atentă, dublată de decizii strategice și eficiente pe termen mediu și lung.

Parteneri

  • The Global Leaders Program, un proiect organizat în colaborare cu universități americane de top (de la Harvard și Georgetown la Duke), precum și cu profesori și mentori de talie mondială (laureați ai premiilor Nobel, câștigători de premii Grammy, laureați Polar Prize, prezentatori TED și o rețea instituțională de parteneri dinamici din peste 40 de națiuni).
  • IdEA – Institutul de Excelență în Antreprenoriat își propune să aducă un impact pozitiv asupra tinerilor antreprenori, prin formarea și educația antreprenorială. IdEA este creatorul cunoscutului program de antreprenoriat Commons Accel - finalist regional la categoria Best Accelerator la Central European Startup Awards și al mai multor programe de accelerare de succes (ADRVest Accel, în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, UMFCD Accel în parteneriat cu Facultatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, USH Accel – în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret, RAU Accel – Universitatea Româno-Americană), conectează proiecte inovatoare și durabile cu mentori și experți de top din diferite industrii, facilitându-le scalarea și accesul la finanțare.
  • ARTEXIM, instituție publică ce susține punerea în aplicare a programului cultural al Ministerului Culturii, precum și continuarea politicii culturale în conformitate cu standardele europene impuse de apartenența la federațiile și asociațiile internaționale de profil. Artexim, promotorul și organizatorul Festivalului și Concursului Internațional George Enescu, unul dintre cele mai importante festivaluri de muzică clasică din lume, a susținut participarea la concursuri internaționale a numeroși tineri care ulterior au devenit nume de referință în viața culturală a României, fiind mesageri ai artei românești pe marile scene ale lumii: Ruxandra Donose, Roxana Briban, Marius Brenciu, Ana-Camelia Ștefănescu, Celia Costea, Alexandru Tomescu, Irina Ionescu, Matei Varga, Ștefan Ignat și alții.

Curriculum

Modulul 1: Introducere în economia culturii și a managementului cultural;
Modulul 2: Aspecte legale în managementul muzical;
Modulul 3: Management artistic;
Modulul 4: Marketing & Comunicare;
Modulul 5: Antreprenoriat cultural;
Modulul 6: Dezvoltarea profesională;
Proiect final
Mijloacele şi metodele utilizate sunt atât tradiționale (individuale și de grup), cât și inovative (studii de caz, workshop-uri cu profesioniști din domeniu, mentori, proiect final de grup).

Admitere

Probele de admitere constau într-un interviu pe bază de dosar, care trebuie să conțină următoarele documente:

  • CV
  • Motivație
  • Cunoștințe de limba engleză
  • Portofoliu (dacă există), cuprinzând materiale utilizate în diverse proiecte artistice și culturale, derulate anterior, și în care candidatul a fost implicat.
Notă: În cazul în care candidatul nu este absolvent al unui program de licență din domeniul Muzică, cunoștințele muzicale constituie un criteriu important în selecția candidaților.

Tarife

Taxă de înscriere: 150 RON
Taxă de înmatriculare: 100 RON
Taxă studii: 1000 EUR (achitabilă în RON, la cursul zilei și în 2 tranșe). Pentru cei care achită integral, la înscriere, se va aplica un discount de 10%.
Taxele se achită la casierie.

Absolvirea programului

Programul Management muzical se finalizează cu un examen de certificare a competențelor, care constă într-un proiect de cercetare/business plan, susținut în fața unei comisii formate din minimum 3 membri (cadre didactice, reprezentanți ai organizațiilor partenere și ai pieţei muncii).
În urma promovării examenului de finalizare a studiilor, se va elibera un certificat de atestare a competențelor profesionale pentru practicarea ocupației de consultant muzical (cod C.O.R. 265256), însoțit de suplimentul descriptiv, conform reglementărilor în vigoare.

Contact

Alexandra Șolea

Cadru didactic asociat dr.., Coordonator de program
Email: alexandra.solea@unmb.ro