Direcția de Cercetare, Inovare și Informare

În UNMB activitatea artistică (de interpretare şi/sau creaţie muzicală) este echivalentă cu activitatea de cercetare ştiinţifică (vezi Carta), derulându-se pe două paliere: cercetarea fundamentală (studii asupra teoriei muzicii, armoniei, formelor muzicale, contrapunctului, orchestraţiei, istoriei muzicii, stilisticii, esteticii, etnomuzicologiei, criticii muzicale, managementului cultural etc.) și cercetarea aplicată (aspecte ale teoriei interpretării şi creaţiei muzicale) (vezi Strategia de cercetare în UNMB).

Activităţile şi proiectele de cercetare şi creaţie muzicală în UNMB se derulează individual și/sau în parteneriate, prin următoarele structuri:

1. Direcția de Cercetare, Inovare și Informare cu cele cinci centre ale sale:

Cercetarea este valorificată prin cele trei reviste ale UNMB: Musicology Today, Acord, AkadeMusica și Editura UNMB;

2. Școala Doctorală „Constantin Brăiloiu” cu două programe de doctorat: doctorat ştiinţific şi doctorat profesional (conform Legii nr.1/ 2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare).