Despre noi

Trăim într-o lume a comunicării fără granițe, prin urmare competențele sau nivelul de cunoștințe trebuie permanent racordate la ceea ce se întâmplă la nivel mondial. Un profesionist nu mai poate fi bun doar la el în țară, fără să țină cont de restul lumii, pentru că în ziua de astăzi internetul și posibilitatea fizică a oamenilor de a se mișca pe tot întinsul globului fac ca valorile și informația lumii să se afle practic pe aceeași scenă. De acest lucru trebuie să fie conștienți și studenții UNMB, iar Biroul de Relații Internaționale își propune să le înlesnească accesul către lumea largă, pentru desăvârșirea formării lor ca muzicieni deplini și conectați la valorile mondiale.

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti este membră a Asociaţiei Europene a Conservatoarelor (AEC) şi partener activ al construcţiei spaţiului european pentru învăţământul superior muzical, în acord cu obiectivele Declaraţiei de la Bologna.

Puncte din strategia de internaționalizare a UNMB:

  • promovarea, dezvoltarea și implementarea de parteneriate instituționale în Europa și în lume;
  • creșterea numărului de mobilități internaționale pe ambele paliere (studenți & personal academic/non-academic); 
  • coordonarea și evaluarea programelor europene (ERASMUS) și internaționale (Fulbright);
  • promovarea ofertei educaționale a UNMB în străinătate;
  • furnizarea de informații despre programele de studiu și procedurile de admitere la UNMB;
  • editarea și publicarea de materiale pentru personalul didactic și studenții internaționali;
  • internaționalizarea programelor de formare pentru tinerii muzicieni, ca viitori profesioniști;
  • conectarea ofertei educaționale cu cerințele provocatoare de pe piața internațională a muncii.

Îți recomandăm