Consiliul de Administrație mai 2020

Cele mai importante decizii luate de Consiliul de Administraţie, şedinţa din 25 mai 2020:

– studenții care susțin examenul de licență în sesiunea iunie-iulie 2020, vor prezenta odată cu lucrarea de licență și portofoliul la disciplina Muzică de cameră (până la data de 15 iunie a.c.).

 

Cele mai importante decizii luate de Consiliul de Administraţie, şedinţa din 18 mai 2020:

Ref.la studenții cazați în Căminul studențesc UNMB – str.G-ral Berthelot nr.8, până la închiderea Căminului,
În completarea deciziei Consiliului de Administrație din 11 mai 2020,
aprobă:

  • se va permite accesul în Cămin, pentru recuperarea bunurilor personale, începând cu data de 18 mai a.c.
  • recuperarea bunurilor personale se va face de către studentul care locuiește în Cămin sau de către un împuternicit al acestuia. În această situație eliberarea obiectelor personale se va face pe baza împuternicirii (întocmită și semnată de student) și prezentarea cărții de identitate de către persoana împuternicită.

– accesul în cămin se va face cu respectarea Ordinului comun MEC și MS nr.4259/827/15.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Ia act de Legea nr.55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și Ordinul comun MEC și MS nr.4259/827/15.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea MEC,
stabilește măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2:
– asigurarea triajului epidemiologic: responsabil desemnat Ion Badea
Compartimentele Administrative cu atribuții specifice, în colaborare cu Compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă (SSM) vor asigura curățenia în universitate, condiții igienice în sălile de curs / examen, dezinfectarea pardoselilor și a locurilor de activitate, aerisirea sălilor, amplasarea de dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru mâini (în număr suficient), postarea de afișe în spațiile UNMB conținând informații cu privire la măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2.
Toți angajații UNMB au obligația purtării măștii în incinta universității.
Intrarea în  UNMB va fi permisă în următoarele condiții:

  • purtarea obligatorie a măștii (cu acoperirea nasului și a gurii);
  • temperatura corporală, măsurată la intrarea în universitate, să nu depășească 37,3°C;
  • dezinfectarea mâinilor / încălțămintei la intrare (utilizând produsele de dezinfecție puse la dispoziție de universitate).

– aprobă, de principiu, solicitarea ARTEXIM privind punerea la dispoziție a unor săli, în vederea bunei desfășurări a etapelor Concursului Internațional „George Enescu” – ediția 2020.
Atribuirea sălilor se va face în funcție de programul de desfășurare a activităților în UNMB.

 

Cele mai importante decizii luate de Consiliul de Administraţie, şedinţa din 11 mai 2020:

Ref.la studenții cazați în Căminul studențesc UNMB – str.G-ral Berthelot nr.8, până la închiderea Căminului,
În baza legislației în vigoare,
– pe baza unei cereri depuse online pe adresa administratorului de cămin, și cu o programare prealabilă, studenții își pot recupera bunurile personale pe care le au în prezent în Căminul studențesc UNMB (și rămase în momentul în care au plecat din Cămin).

Ref.la studenții, bursieri ai statului ronân, cazați, în prezent, în alte cămine decât Căminul studențesc UNMB,
– aprobă prelungirea, pe baza unei cereri depuse online și avizată de decanul facultății a contractului de închiriere până la susținerea examenelor din sesiunea iunie-iulie.

 

Cele mai importante decizii luate de Consiliul de Administraţie, şedinţa din 4 mai 2020:

Având în vedere propunerea Facultății de Interpretare Muzicală,
– studenții FIM pot depune, până la data de 22 mai a.c., cereri online privind susținerea examenelor de licență / disertație (pentru sesiunea din iunie-iulie 2020).
Având în vedere specificul domeniului Muzică și luând în considerare situația epidemiologică actuală, în cerere (depusă de studenți) se va menționa motivul pentru care nu poate fi amânată susținerea examenului până la reluarea activității universitare din luna septembrie a.c.

Având în vedere propunerea Facultății de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală,
– studenții FCMPM pot depune, până la data de 19 iunie a.c., cereri online privind susținerea examenelor de licență / disertație (pentru sesiunea din iunie-iulie 2020).
Având în vedere specificul domeniului Muzică și luând în considerare situația epidemiologică actuală, în cerere (depusă de studenți) se va menționa motivul pentru care nu poate fi amânată susținerea examenului până la reluarea activității universitare din luna septembrie a.c.

Comments are closed.