Module psihopedagogice

Programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică în domeniul muzică (Modulul 1 și Modulul 2)

Modulele psihopedagogice (1 și 2) asigură pregătirea necesară exercitării profesiei de profesor de muzică/profesor de educație muzicală/profesor de educație muzicală specializată – instrument, studii teoretice, etc.

Cele două module se desfășoară pe parcursul a șase semestre la nivelul 1, respectiv 4 semestre la nivelul 2, conform unui plan de învățământ elaborat și aprobat de Ministerul Educației. Cuprinde discipline de pregătire psihologică, de didactică generală, de didactica specialității/a domeniului, practică pedagogică, utilizarea computerului în educație, elemente de interculturalitate etc.

Se pot urma în timpul studiilor de licență (modulul 1) și al celor de masterat (modulul 2), sau în regim postuniversitar – cu plată. În acest caz fiecare modul este comasat în câte 2 semestre. Este obligatorie absolvirea modulului 1 ca precondiție pentru începerea celui de-al doilea.

Cui se adresează

 1. Studenților admiși la cursurile de licență și master. 
 2. Absolvenților de licență/master în domeniu care nu au parcurs aceste module, în regim postuniversitar, cu plată. Fiecare modul este comasat la 1 an universitar.

Înscrieri

Înscrierea se face simultan cu cele 2 sesiuni de admitere – iulie și septembrie.
Se depune o cerere scrisă și copii după acte de identitate, studii, etc, conform metodologiei.

Tarife

Modulele sunt gratuite (finanțate de către Ministerul Educației) pentru studenții admiși la cursurile de licență și master.
Pentru parcurgerea în regim postuniversitar: 1500 lei / modul. Taxa este actualizează de Senatul UNMB
Pentru studenții care doresc să urmeze modulul cu dublă specializare (spre exemplu profesor de educație muzicală și profesor de educație muzicală specializată – instrument), se vor plăti cursurile de didactica specialității/domeniului și de practică pedagogică.

Absolvirea programului

La finalul cursurilor, studentul primește diploma și foaia matricolă.
Diploma se eliberează la finalul studiilor universitare de licență – pentru modulul 1, respectiv la finalul studiilor de master – pentru modulul 2, în termen de 1 an; până la eliberarea diplomei se emite adeverință.

Curiculum

 

Modulul 1 (30 credite)

Asigură pregătirea necesară predării în învățământul obligatoriu – prepreșcolar, preșcolar, primar, gimnazial, ciclul inferior al liceului.

Discipline de pregatire psihopedagogica fundamentala (obligatorii)

 • Psihologia educatiei (sem 1)
 • Pedagogie I – Fundamentele pedagogiei – Teoria si metodologia curriculumului (sem 2)
 • Pedagogie II – Teoria si metodologia instruirii – Teoria si metodologia evaluarii (sem 3)
 • Managementul clasei de elevi (sem 6)
 • Discipline de pregatire didactica si practica de specialitate (obligatorii)
 • Didactica specializarii (sem 4)
 • Instruire asistata de calculator (sem 5)
 • Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar obligatoriu (sem 5 și 6)

Modulul se finalizează cu un examen de PORTOFOLIU DIDACTIC

Modulul 2 (30 credite)

Asigură pregătirea necesară predării în învățământ, la orice nivel (de la prepreșcolar la universitar).

Discipline de extensie a pregatirii psihopedagogice fundamentale (obligatorii): 

 • Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor (sem 1)
 • Proiectarea si managementul programelor educationale  (sem 4)

Discipline de extensie a pregatirii didactice si practice de specialitate (obligatorii): 

 • Didactica domeniului si dezvoltari in didactica specializarii (invatamant liceal, postliceal) (sem 2)
 • Practica pedagogica (in invatamantul liceal, postliceal) (sem 3)

Curriculum optional (se aleg doua discipline optionale): 

Pachet optional 1 (se alege o disciplina – sem 2):

 • Consiliere si orientare
 • Metodologia cercetarii educationale
 • Educatie integrate

Pachet optional 2 (se allege o disciplina – sem 3):

 • Sociologia educatiei
 • Managementul organizației scolare
 • Educatie interculturală

Modulul se finalizează cu un examen de PORTOFOLIU DIDACTIC

Contact 

Tel./Fax: +40 21 310 3270
Tel: +40 21 304 2610 / int. 134
E-mail: dppd@unmb.ro
Program de lucru cu publicul: 

Coordonator
Conf. univ. dr. Adriana Maier
Tel: +40 76 9 270 807
E-mail: adriana.maier@unmb.ro

Coordonator adjunct
Asist. univ. dr. Florin Neagoe
Tel: +40 744 270 407
E-mail: neagoe.florin-cristian@unmb.ro

Administrator financiar cu atribuții de secretariat
Virginia Stoian
E-mail: virginia.stoian@unmb.ro