Nicolae Gheorghiță

Prof. univ. dr. habil.
Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat
Prorector cu activitatea de cercetare și relații internaționale
Discipline predate:
Analiza conceptelor fundamentale ale muzicii bizantine, Elemente de stilistică muzicală bizantină, Genuri și forme ale muzicii bizantine, Îndrumare doctorat, Istoria muzicii creștine, Muzică bizantină, Paleografie muzicală bizantină, Tehnici componistice și hermeneutice în cântul bizantin, Teoria muzicii bizantine
Contact:

Biografie

Nicolae Gheorghiță a studiat la Universitatea Națională de Muzică din București (secțiile Muzică bizantină [1996] și Muzicologie [1998], master [1997] și doctorat [2005]) și s-a specializat la Atena și Tesalonic, beneficiind de burse de cercetare la Cambridge (Marea Britanie), Sankt Petersburg și Veneția. În paralel, Nicolae Gheorghiță a absolvit două programe post-doctorale la New Europe College și Musical Institute for Doctoral Advanced Studies în București (UNMB).

Nicolae Gheorghiță este membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România (din 2001), fiind laureat cu premiul acestei instituții pentru volumele Byzantine Music between Constantinople and the Danubian Principalities. Studies in Byzantine Musicology (2010) și  Musical Crossroads. Church Chants and Brass Bands at the Gates of the Orient (2015), precum și al Academiei Române pentru aceeași lucrare Church Chants and Brass Bands… În iunie 2022 a fost ales Vice-Președinte al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România.

În prezent, Gheorghiță predă paleografie muzicală bizantină, stilistică muzicală și teorii ale interpretării cântului bizantin la UNMB, activând și ca dirijor și interpret al formației de muzică bizantină Psalmodia.

Publicații și înregistrări (selectiv)

Volume, îngrijire de ediție și capitole în volume

 1. Sebastian Barbu-Bucur (monografie), Editura PIC-ART Press & Design, Bucureşti, 2000.
 2. Chinonicul duminical în perioada post-bizantină. Liturgică şi muzică, Editura Sophia, București, 2009.
 3. Διονυσίου Φωτεινού, Αναστασιματάριον Νέον (ed. și studiu introductiv Nicolae Gheorghiță), Ιερά Καλύβη «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου», Ιερά Σκήτη Αγίου Δημητρίου–Λάκκου, Άγιον Όρος, 2009.
 4. Anton Pann, Spitalul amorului sau Cîntătorul dorului (ed. și studiu introductiv Nicolae Gheorghiță), Editura Compania, 2009.
 5. Byzantine Music between Constantinople and the Danubian Principalities. Studies in Byzantine Musicology, Editura Sophia, 2010.
 6. Musical Crossroads: Church Chants and Brass Bands at the Gates of the Orient, Editura Muzicală, București, 2015.
 7. „Between the Greek East and the Latin West. Prolegomenon to the Study of Byzantine Polyphony”, Curriculum design & development Handbook: Join master programme on Early music small vocal ensembles, eds. Olguța Lupu, Isaac Alonso de Molina, Nicolae Gheorghiță, Editura UNMB, București, 2018, p. 303-365.
 8. Muzici ale saloanelor din Principatele Române în prima jumătate a secolului al XIX-lea (I), ed. și studiu introductiv Nicolae Gheorghiță, Editura UNMB, București, 2019.
 9. Muzici ale saloanelor din Principatele Române în prima jumătate a secolului al XIX-lea (II), ed. Nicolae Gheorghiță, cu studii introductive de Speranța Rădulescu și Dan Buciu, Editura UNMB, București, 2019.
 10. Music of the 19th Century Salons from the Balkans, volum colectiv (Haiganuș Preda-Schimek, Avra Xepapadakou, Alexandros Charkiolakis, Marijana Kokanović Marković, Dalia Simona Rusu-Persic, Emese Sófalvi, Erich Türk), ed. Nicolae Gheorghiță, Editura UNMB, București, 2020.
 11. (co-editor, împreună cu Valentina Sandu-Dediu), Noi istorii ale muzicilor românești, 2 vol. (I. De la vechi manuscrise la perioada modernă a muzicii românești; II. Ideologii, instituții și direcții componistice din secolele XX-XXI), Editura Muzicală, București, 2020.
 12. „Practici muzicale laice la curțile domnești și boierești din Valahia și Moldova în epoca fanariotă (1711-1821)”, Noi istorii…, vol. I, p. 35-78.
 13. „Muzicile militare moderne în Țara Românească și Moldova în secolul al XIX-lea”, Noi istorii…, vol. I, p. 263-290.
 14. „Muzicile militare românești în secolul XX”, Noi istorii…, p. 239-277.

Articole în reviste și în volume ale congreselor/conferințelor/simpozioanelor (selectiv)

 1. „Perspective semiotico–semantice în cheironomia muzicală bizantină. Dimensiunea sacră a gestului cheironomic”, Muzica 1/2001, p. 145–159.
 2. „Tratate ale muzicii bizantine. Tratatul lui Manuel Chrysaphes–Lampadarul. Ms. gr. nr. 1120, Mânăstirea Iviron, Muntele Athos, Iulie 1458”, Byzantion Romanicon 6/2002, p. 28–81.
 3. „The Anastasimatarion of Dionysios Photeinos. The Exegesis Theory in the Romanian Tradition”, Acta Musicae Byzantinae 4/2002, Centrul de Studii Bizantine Iaşi (CSBI), p. 99–109.
 4. „The Kalophonic Idiom in the second half of the 18th century. The Koinonikon Αινείτε τον Κύριον in the first authentic mode”, Acta Musicae Byzantinae 5/2003, p. 45–50.
 5. „Some Observations on the Structure of the «Nouthesia pros mathetas» by Chrysaphes the Younger from the Gr. Ms. no. 840 in the Library of the Romanian Academy (A.D. 1821), Theory and Praxis of the Psaltic Art. The Genera and Categories of the Byzantine Melopoeia, Acta of the Second International Congress of Byzantine Musicology and Psaltic Art, Athens, 15–19 October 2003, Holy Synod of the Church of Greece, Institute of Byzantine Musicology, p. 271–289.
 6. „Muzica bizantină – o scurtă prezentare”, Glasul Bisericii 9–12/2006, p. 370–396.
 7. „Tradition and Renewal in the Romanian Byzantine Music Education,” Studies in Eastern Music, Thessaloniki, 1/2008, p. 148–152.
 8. „Οι καλλιτεχνικές και μουσικολογικές σπουδές Βυζαντινής Μουσικής στη Ρουμανία”, Studies in Eastern Music, Thessaloniki, 1/2008, p. 235–238.
 9. „The Structure of Sunday Koinonikon during the Post–Byzantine Era”, Tradition and Innovation in Late and Postbyzantine Liturgical Chant (I), Eastern Christian Studies 8, A. A. Bredius Foundation, Hernen (2008), p. 331–355.
 10. „Enescu undiscovered. Jubilee Hymn for Choir, Military Orchestra and Harp”, Musica-Studia Universitatis Babeş-Bolyai 2/2008, p. 17–28.
 11. „Secular Music at the Romanian Princely Courts during the Phanariot Epoch (1711–1821)”, New Europe College Yearbook (2008-2009), p. 12–70.
 12. „The Byzantine Chant in the Romanian Principalities during the Phanariot Period (1711–1821)”, Orientalia et Occidentalia. Analecta Instituti Studiis Spiritualitatis Orientalium Occidentaliumque Provenendis Nomine P. Michaelis Lacko Appellati, Simon Marincak. Kosice, 2010, p. 35–81.
 13. „Διονύσιος Φωτεινός: Τὸ Ἀναστασιματάριον”, Πολυφωνία 16/2010, Athens, p. 88–111.
 14. „Συντακτικές και μορφολογικές παρατηρήσεις στο Αναστασιματάριο του Διονυσίου Φωτεινού· Ήχος Βαρύς”, Theory and Praxis of the Psaltic Art: Oktaichia, Acta of the Third International Congress of Byzantine Musicology and Psaltic Art, Athens, 17–21 October 2006, Holy Synod of the Church of Greece, Institute of Byzantine Musicology, Athens, 2010, p. 351–366.
 15. „Muzicologia bizantină în preocupările UCMR“, Muzica 4/2010, p. 104–110.
 16. „Observations on the Technique of Transcription (εξήγησις) into the New Method of Analytical Music Notation of the Sunday Koinonikon of the 18th Century”, Psaltike: Neue Studien zur Byzantinschen Musik: Festschrift für Gerda Wolfram„. Herausgegeben Nina–Maria Wanek, Praesens Verlag, Wien, 2011, p. 125–144.
 17. „Direcţii stilistice în muzica primelor veacuri creştine”, Folcloristul şi bizantinologul preot dr. Florin Bucescu la–75 de ani, Ed. Artes, Iaşi, 2011, p. 248–274.
 18. „Byzantine Music Treatises in Romania with an Analysis of MS Gr. 9 from the National Archives in Drobeta Turnu-Severin”, Tradition and Innovation in Late and Postbyzantine Liturgical Chant (II), Eds. Gerda Wolfram and Christian Troelsgård. Eastern Christian Studies 17. A. A. Bredius Foundation–Peeters, Leuven-Paris-Walpole, MA, 2013, p. 59–96.
 19. „De la neumă la interpretare sau despre procesul componistic în muzica bizantină”, Studii şi Cercetări de Istoria Artei, Teatru, Muzică, Cinematografie, serie nouă, t. 7–9 (51–53)/2013–2015, p. 87–102.
 20. „Nikephoros Kantouniares”, „Dionysios Photeinos”, entries în The Canterbury Dictionary of Hymnology, (eds.) R. Watson, Emma Hornby (https://hymnology.hymnsam.co.uk/).
 21. „Iovașcu Vlachos”, „Dionysios Photeinos Moraitēs”, „Anton Pann”, „Sebastian Bucur-Barbu”, „Filothei sin Agăi Jipei”, „Dimitrie Cantemir”, „Visarion Protopsaltes”, „Putna”, „Evstatie of Putna”, „Macarie the Hieromonk”, „Ioan D. Petrescu-Visarion”, entries în Grove Music Online (https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic).
 22. „The Musics of the Prince: Music, Ceremonies and Representations of the Princely Power at the Courts of Walachia and Moldavia during the 17th and 18th Centuries (First Part)”, Musical Romania and the Neighbouring Cultures. Traditions–Influences–Identities. Proceedings of the International Musicological Conference July 4–7, 2013, Iași (Romania). Eastern European Studies in Musicology, vol. 2, ed. Maciej Gołąb, Peter Lang, 2014, p. 105–118.
 23. „Nationalism through Sacred Chant? Byzantine Musicology Research in Totalitarian Romania”, Studia Musicologica. An International Journal of Musicology of the Hungarian Academy of Sciences, 56(4)/2015, p. 327–341;
 24. „Codiesc and Musicians in the Communion Chants’ Repertoire during the Turcocracy (1453–1821)”, Thede Kahl (Hg.), Von Hora, Doina und Lăutaren. Einblicke in die rumänische Musik und Musikwissenschaft, Forum Rumänien, Band 33, Frank & Timme, Verlag für wissenschaftliche Literatur, Berlin, 2016, p. 53-66.
 25. „Military Music between Use  and  Abuse:  Music,  Ideology  and  Propaganda  in  the  Music  of  the  Romanian  People’s  Army”,  Musicology  Today:  Journal  of  the  National  University of Music Bucharest, 7/4 (28) (2016), p. 323-337.
 26. „Military Bands in the Romanian Principalities between 1821 and 1878”, în Nineteenth-Century Music Review, Volume 14, Special Issue 3, December 2017 (Music in Nineteenth-Century Romania, Cambridge University Press 2017), p. 367-389.
 27. „Between Russia and Byzantium: Liturgical musical practices in the Principality of Moldavia in the eighteenth century and the first half of the nineteenth century”, Creating Liturgically: Hymnography and Music, proceedings of the Sixth International Conference on Orthodox Church Music, Joensuu, Finland, 8–14 June 2015. The International Society for Orthodox Church Music (2017), p. 470–492.
 28. „‘We are Chanting to Stalin too!’ Musical Creation in the People’s Republic of Romania on the 70th Anniversary of the Genialissimo Generalissimo (1949)”, Musicology Today: Journal of the National University of Music Bucharest, 10/2 (38) (2019), p. 89-101.
 29. „Institutions of Religious Music Education in Interwar Romania. Case Study: The Academy of Religious Music in Buchares”, IMS-RASMB, Series Musicologica Balcanica 2, 2021. e-ISSN: 2654-248X, p. 167-179.
 30. „Salon Music in the First Decades of the 19th-Century Moldavia. Case Study: Musical MS No. 2663 (dated 1824) from the Romanian Academy Library in Bucharest”, Musicology Today: Journal of the National University of Music Bucharest, 11/1 (41) (2020), p. 53-66.
 31. Marching the  Nation. Military Bands and the Construction of a National March in Communist Romania”, Musicology  Today:  Journal  of  the  National  University  of  Music  Bucharest, 12/2 (46) (2021), p. 109-117.

Discografie

 Corul Psalmodia (interpret; dirijor Sebastian Barbu-Bucur)    

 1.  Cântări calofonice din Postul Mare (Electrecord, LP, casetă audio, 1995)
 2. Cântări calofonice la Vecernie, Utrenie și Liturghie (Electrecord, CD, 1999)
 3. Vecernia și Utrenia Sfântului Apostol Andrei, apostolul românilor (Electrecord, 2 LP, 3 casete audio, 1996, 2003)
 4. Axioanele praznicare și duminicale (Electrecord, 2 casete audio, 1997)
 5. Vecernia și Utrenia Sfântului Calinic de la Cernica (Electrecord, 2 casete audio, 1997)
 6. Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur (pentru slujba cu arhiereu (două); pentru școlari și credincioși), (Electrecord, 3 casete audio, 1998 [două], 1999)
 7. Vecernie, Utrenie și Liturghie la chinoviul românesc Prodromu-Muntele Athos (Electrecord, 3 casete audio, CD, 2002)
 8. Psalți celebri la Curtea de Argeș (Electrecord, casetă audio, CD, 2002)
 9. Vecernia și Utrenia Sfântului Ierarh Teodosie de la Brazi (Electrecord, casetă audio, CD, 2003)
 10. Cântări alese din Postul Mare (Electrecord, I, II, CD, 2003, 2004)
 11. Vecernia şi Utrenia Sf. Ierarh Nectarie de la Eghina (Electrecord, casetă audio, CD, 2004)
 12. Liturghia Sfântului Vasile cel Mare (pentru slujba cu arhiereu), (Electrecord, casetă audio, CD, 2004)
 13. Vecernia şi Utrenia Sfinților Epictet și Astion (Electrecord, casetă audio, CD, 2004)
 14. Vecernia şi Utrenia Sfintei Filofteia (Electrecord, CD, 2005)
 15. Vecernia și Utrenia Sfântului Ierarh Grigorie Dacălul (CD, 2006)
 16. Vecernia și Utrenia Sfântului Ierarh Iacint de la Vicina (CD, 2009)

Corul Psalmodia (dirijor)    

 1. Byzantine chants (Romanian Music Platform, CD 9, 2019)
 2. Kalophonic Heirmoi (17th-19th Century), (CD, 2022)

Stavropoleos (interpret; dirijor Gabriel C. Oprea)

 1.  Vecernia (casetă audio, 1992)
 2. Liturghia (casetă audio, 1993)
 3. Cântări la Naşterea Domnului (casetă audio, 1993)
 4. Cântări la Învierea Domnului (casetă audio, 1994)
 5. Vecernia Învierii glas V (CD, 1995)
 6. Cântări din Postul Mare (CD, 1996)
 7. Cântări la Adormirea Maicii Domnului și The Dawn of the First Day, (dublu CD, Musica Sancta, Israel, 2000)
 8. Liturghia (casetă audio, 2002)
 9. Cântări la Praznicul Sfinţilor Arhangheli (CD, 2003)
 10. Colinde vechi şi cântări la Crăciun şi Bobotează (CD, 2004)
 11. Liturghia Marelui Vasile (CD, 2006)
 12. Glas Pecerskii (Rostok Records, CD, 2007)
 13. Cântări la prăznuirea Sfântului Martir Iustin Filozoful (CD, 2009)
 14. Irmoase Calofonice (dublu CD; 2012)

Linkuri: