Senat septembrie 2018

Cele mai importante decizii luate de Senatul U.N.M.B., şedinţa din 28 septembrie 2018:

I. – Aprobă, la cerere, cu avizul conducătorilor de doctorat, prelungirea studiilor de doctorat pentru studenții-doctoranzi curs cu frecvenţă / curs cu frecvență redusă / curs fără frecvență, în anul univ.2018/2019 (cu achitarea unei taxe semestriale stabilite de Senatul U.N.M.B.).

II. – Aprobă „Procedura de sistem privind acordarea către studenți a facilităţilor pe transport intern feroviar” (Cod: PS – 07)

III. La propunerea Facultății de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală,

începând cu anul univ.2018-2019,

– aprobă schimbarea denumirii disciplinei Dirijat cor în Dirijat și ansamblu coral, la specializarea Educație muzicală contemporană și culturi muzicale religioase, studii universitare de master.

IV. La propunerea Facultății de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală,

– aprobă, tutorii de an, pentru anul univ.2018-2019, astfel

A. Studii universitare de licenţă:

Anul de studiu / specializarea

Tutore

I M

Lect.univ.dr. Florian Costea

I MR

Lect.univ.dr. Gabriel Oprea

I CcMD

Lect.univ.dr. Diana Rotaru

I Cjmu

Conf.univ.dr. Cătălin Răsvan

II M

Conf.univ.dr. Dragoş Călin

II MR

Lect.univ.dr. Gabriel Oprea

II CcMD

Conf.univ.dr. Diana Dembinski

II Cjmu

Lect.univ.dr. Carmen Dominte

III CcMD

Lect.univ.dr. Mihai Măniceanu

IIICJMU

Conf.univ.dr. Marcel Octav Costea

III M

C.d.a.dr. Valentin Gruescu

III MR

Lect.univ.dr. Gabriel Oprea

IV CcMD

Lect.univ.dr. Mihai Murariu

IV Cjmu

Lect.univ.dr. Andrei Tudor

B. Studii universitare de master:

Anul de studiu / specializarea

Tutore

Anii I şi II  – Stil şi limbaj compoziţional

Prof.univ.dr. Livia Teodorescu-Ciocănea

Anii I şi II  – Sinteză muzicologică

Lect.univ.dr. Anamaria Călin

Anii I şi II  – Stilistică dirijorală

C.d.a.dr. Petru Andriesei

Anii I şi II  – Educaţie muzicală contemporană şi culturi muzicale religioase

C.d.a.dr. Mihail Diaconescu /
Prof.univ.dr. Nicolae Gheorghiţă

Anii I şi II  – Jazz şi culturi muzicale pop

Prof.univ.dr. Mircea Tiberian

V. aprobă Statele de funcții, an univ.2018-2019, pentru:
– Facultatea de Interpretare Muzicală
– Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală
– Școala doctorală

VI. Aprobă acordarea titlulului de Doctor Honoris Causa muzicologului Richard Taruskin.

Cele mai importante decizii luate de Senatul U.N.M.B., şedinţa din 18 septembrie 2018:

I. Aprobă structura anului universitar 2018/2019.

II. În conformitate cu cerinţele REGULAMENTULUI (UE) nr.679 din 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul” sau G.D.P.R.),
aprobă:

  • Procedură operațională privind supravegherea prin mijloace video;
  • Procedură operațională de soluționare a cererilor de exercitarea drepturilor de către persoana vizată;
  • Politica de confidențialitate a U.N.M.B.

III. Aprobă Raportul de autoevaluare a activității Școlii Doctorale din U.N.M.B.pentru anul univ.2017/2018.

IV. Aprobă suspendarea, în anul univ.2018/2019, taxei de închiriere a instrumentelor muzicale pentru studenți.
În cazul nerespectării contractului de închiriere, taxa se activează.

V. Aprobă, la cerere, cu avizul conducătorilor de doctorat, prelungirea studiilor de doctorat pentru studenții-doctoranzi (aflaţi în diverse stagii de pregătire) curs cu frecvenţă și curs cu frecvență redusă, în anul univ.2018/2019.

VI. Aprobă, de principiu, Statele de funcții, an univ.2018-2019, pentru:

  • Facultatea de Interpretare Muzicală
  • Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală
  • Școala doctorală

VII. La propunerea Facultății de Interpretare Muzicală, aprobă:
Tutorii de an, an univ.2018-2019, după cum urmează:
Conf.univ.dr. Adriana Maier          – anul I
Conf.univ.dr. Dolores Chelariu     – anul II
Prof.univ.dr.  Alexandru Matei       – anul III
Lect.univ.dr. Sorin Rotaru             – anul IV
Conf.univ.dr. Dalila Cernătescu   – Master I
Conf.univ.dr. Ioana Croitoru          – Master II

Comments are closed.