Senat septembrie 2017

Cele mai importante decizii luate de Senatul U.N.M.B., şedinţa din 25 septembrie 2017:

I. – Aprobă modificări / completări la Regulamentul privind evaluarea performanţelor individuale ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic din cadrul UNMB

II. – Aprobă modificări / completări la Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea căminului UNMB

III. – Aprobă Raportul de activitate al Directorului Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, pentru anii 2014-2017

IV. – Aprobă suspendarea, în anul univ.2017/2018, taxei de închiriere a instrumentelor muzicale pentru studenți.

V. – Aprobă, la cerere, cu avizul conducătorilor de doctorat, prelungirea studiilor de doctorat pentru studenți-doctoranzi, în anul univ.2017/2018.

VI. La propunerea Facultății de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală, aprobă:

Exmatricularea unor studenţi pentru anul univ.2016-2017, conform Regulamentului de activitate profesională a studenţilor (cap.XVI)

  1. Studenţi exmatriculaţi pe criterii profesionale, definitiv, fără drept de reînscriere:

Studii de licenţă

Nr.
crt

Anul
2016
2017

Specializarea

Numele şi prenumele

Cod matricol

Finanţare

Nr.pc

Observaţii

1

I

Compoziţie muzicală
(jazz/muzică uşoară)

Alexandru M.
Alina-Gabriela

16201007

Buget

22 pc

Minim 25

2

I

Compoziţie muzicală
(jazz/muzică uşoară)

Bujor N.
Maria-Magdalena

16201011

Buget

22 pc

Minim 25

3

I

Compoziţie muzicală
(jazz/muzică uşoară )

Vişan S.
Alexandru

16201035

Buget

9 pc

Minim 25

4

I

Dirijat
(orchestră)

Geantă C.
Vlăduţ-Viorel

16203042

Buget

0 pc

 

5

I

Muzică

Marin G.Ionela-Valeria
Cerasella

16204063

Buget

0 pc

 

6

I

Muzică
religioasă

Trifan I.M.
Ioan-Mădălin

16205087

Taxă

16 pc

 

 

Studii de master

Nr.
crt.

Anul
2016
2017

Specializarea

Numele şi prenumele

Cod matricol

Finanaţare

Nr.pc

Observaţii

1

I

Stilistică dirijorală

Grămadă I.Adrian

16206008

Buget

6 pc

 

2

I

Culturi muzicale religioase

Dorobanţu I. Viorel

16206107

Buget

0 pc

 

  1. Studenţi exmatriculaţi pe criterii profesionale, cu drept de reînscriere ulterioară în acelaşi an de studiu:

Studii de licenţă

Nr.
crt

Anul
2016
2017

Specializarea

Numele şi prenumele

Cod matricol

Finanţare

Nr.pc

Observaţii

1

II

Compoziţie muzicală
(jazz/muzică uşoară)

Ciobanu I.
Iulia-Cristina

15201010

Buget

0 pc

Minim 25

2

II

Compoziţie muzicală
(jazz/muzică uşoară)

Croitoru S.
Leonard-George

14201012

Taxă

15 pc

NEPLATA
TAXA
3100 LEI

3

II

Compoziţie muzicală
(jazz/muzică uşoară)

Matei M.
Anton-Gabriel

14201020

Buget

20 pc

Minim 25

4

II

Compoziţie muzicală
(jazz/muzică uşoară)

Rusu A.
Andrei-Damian

15201027

Buget

0 pc

Minim 25

5

II

Muzică

Togoe V.
Oana Sorina

15204081

Buget

0 pc

Minim 25

6

III

Muzicologie

Curcan I.
Daniela

11202022

Taxă

116 pc
I,II,III

Minim 120
pe I, II, III

7

III

Pedagogie muzicală

Simion M.I.
Carmen-Magdalena

13204080

Taxă

23 pc.

 

VII. La propunerea Facultății de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală, aprobă:

Tutori de an, pentru anul universitar 2017-2018, după cum urmează:

A. Studii universitare de licenţă:

Anul de studiu / specializarea

Tutore

I M

Conf.univ.dr. Dragoş Călin

I MR

Lect.univ.dr. Gabriel Oprea

I CcMD

Conf.univ.dr. Diana Dembinski

I Cjmu

Lect.univ. dr. Carmen Dominte

II CcMD

Lect.univ.dr. Mihai Măniceanu

II CJMU

Conf.univ.dr. Marcel Octav Costea

II M

Conf.univ.dr. Valentin Gruescu

II MR

Lect.univ.dr. Gabriel Oprea

III CcMD

Asist.univ.dr. Mihai Murariu

III Cjmu

Lect.univ. dr. Andrei Tudor

III PM

C.d.a.dr. Ioan Golcea

III MR

Lect.univ.dr. Gabriel Oprea

IV CcMD

Lect.univ.dr. Diana Rotaru

IV Cjmu

Lect.univ.dr. Cătălin Răsvan

B. Studii universitare de master:

Anul de studiu / specializarea

Tutore

Anii I şi II  – Stil şi limbaj compoziţional

Prof.univ.dr.Livia Teodorescu–Ciocănea

Anii I şi II  – Sinteză muzicologică

Lect.univ.dr. Anamaria Călin

Anii I şi II  – Stilistică dirijorală

C.d.a.dr. Petru Andriesei

Anii I şi II  – Educaţie muzicală contemporană şi culturi muzicale religioase

C.d.a.dr. Mihail Diaconescu /
Prof.univ.dr. Nicolae Gheorghiţă

Anii I şi II  – Jazz şi culturi muzicale pop

Prof.univ.dr. Mircea Tiberian

VIII.  La propunerea Facultății de Interpretare Muzicală, aprobă:

Tutori de an, pentru anul universitar 2017-2018, după cum urmează:

A. Studii universitare de licență

Conf.univ.dr. Dolores Chelariu                   anul I
Prof.univ.dr. Alexandru Matei                    anul II
Lect.univ.dr. Sorin Rotaru                          anul III
Conf.univ.dr. Dalila Cernătescu                  anul IV

B. Studii universitare de master:

Conf.univ.dr. Ioana Croitoru                      anul I
Conf.univ.dr. Adriana Maier                      anul II

IX. La propunerea Facultății de Interpretare Muzicală, aprobă:
– aprobă Procedura de admitere a cadrelor didactice asociate – colaboratori pe posturi didactice vacante.

Comments are closed.