Senat octombrie 2020

Cele mai importante decizii luate de Senatul U.N.M.B, şedinţa din 27 octombrie 2020:

I. – aprobă: modificări / completări la Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din cadrul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti

II. La propunerea Facultății de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală,
aprobă completarea Regulamentului de activitate profesională a studenților, astfel:
– se adaugă un alineat în art.28, respectiv alin.(2), cu următorul conținut:
„Disciplinele: limba modernă (engleză), educația fizică, etica și integritatea academică pot fi echivalate fără avizul titularului de disciplină dacă au fost parcurse anterior tot în cadrul UNMB. Pentru studenții care au parcurs altă disciplină în cadrul unui program din UNMB și au solicitat echivalarea acesteia în cadrul altui program parcurs tot în cadrul UNMB, echivalarea se poate face fără avizul titularului de disciplină doar dacă orele respectivei discipline se desfășoară în comun pentru studenții celor două programe.”

III. La propunerea Consiliului Facultății de Interpretare Muzicală,
Având în vedere situația în continuă agravare a pandemiei de COVID-19, în semestrul I al anului univ.2020-2021, la disciplinele de specialitate din cadrul FIM, evaluarea pe parcurs a studenților se va face de către profesorul titular de curs. Repertoriul aferent acestui semestru se va prezenta și evalua în cadrul examenului semestrial.

Cele mai importante decizii luate de Senatul U.N.M.B, şedinţa din 20 octombrie 2020:

Având în vedere evoluția pandemiei de COVID-19 în București,
Având în vedere adresele DSPMB privind rata de incidență cumulată la 14 zile,

 

– se menține actualul sistem de desfășurare a activității didactice în UNMB (scenariul hibrid);
– pentru cursurile practice care se desfășoară la sediul UNMB trebuie să existe acordul scris al participanților. În acest caz este obligatoriu respectarea măsurilor de prevenție, respectiv purtarea corectă a măștii, asigurarea distanțării fizice, măsuri de igienă și igienizare.
– se recomandă, acolo unde este posibil, ca desfășurarea majorității activităților didactice să se facă preponderent online.

Comments are closed.