Senat octombrie 2019

Cele mai importante decizii luate de Senatul U.N.M.B, şedinţa din 29 octombrie 2019:

I. Ref.la desfășurarea alegerilor structurilor și funcțiilor de conducere din Universitatea Națională de Muzică din București, mandat 2020-2024:
– aprobă / reconfirmă Regulamentele și Metodologiile desfășurării alegerilor structurilor și funcțiilor de conducere din Universitatea Națională de Muzică din București
1. Calendarul desfășurării alegerilor structurilor și funcțiilor de conducere
2. Pentru structurile și funcțiile de conducere din UNMB:
– componența Biroului Electoral Central al universității,
– componența Biroului Secției de Votare,
3. Pentru desfășurarea alegerilor pentru funcția de Rector, aprobă:
– componența Biroului Electoral Central al universității,
– componența Biroului Secției de Votare,
4. Numărul secțiilor și cabinelor de vot, intervalul orar de desfășurare al alegerilor Consiliilor facultăților, Senatului și Rectorului

II. La propunerea Școlii doctorale,
– aprobă Raportul de autoevaluare a activității Școlii Doctorale din U.N.M.B.pentru anul univ.2018/2019

III. Având în vedere OMEN nr.5146/12.09.2019 privind aprobarea aplicării generalizate a Sistemului european de credite transferabile, art.4,
aprobă:   
– coordonator al ECTS la nivelul universității: Prof.univ.dr. Verona Maier 
– coordonator al ECTS la nivelul Facultății de Interpretare Muzicală:
Conf.univ.dr. Manuela Giosa
– coordonator al ECTS la nivelul Facultății de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală: Conf.univ.dr. Florinela Popa

IV. – acordarea titlului de Doctor Honoris Causa Profesorului Philip V.Bohlman (University of Chicago).

V. La propunerea FIM și FCMPM aprobă o metodologie nouă, completări / modificări la următoarele Regulamente și Carta UNMB:
– Regulamentul de activitate profesională a studenților
– Regulamentul de examinare și notare a studenților
– Regulamentul privind criteriile de ierarhizare anuală a studenților pe locuri de la bugetul de stat
– Carta UNMB
Metodologia / Procedura de colectare și analiză a opiniei studenților și absolvenților UNMB cu privire la procesul de învățământ și activitatea de cercetare științifică/creație artistică din cadrul UNMB și „Chestionarul privind evaluarea satisfacţiei studenţilor

Comments are closed.