Senat octombrie 2016

Cele mai importante decizii luate de Senatul U.N.M.B., şedinţa din 26 octombrie 2016:

I. Începând cu anul univ.2017/2018 probele concursului de admitere pentru studii universitare de doctorat sunt următoarele:

 1. DOCTORAT ŞTIINŢIFIC
  1. Test de competenţă lingvistică (pentru o limbă de circulaţie internaţională);
  2. Istoria muzicii; elemente estetico-stilistice (probă scrisă);
   Bibliografie orientativă:

   • Bughici, Dumitru: Dicţionar de forme şi genuri muzicale, Editura Muzicală, 1978
   • Eco, Umberto: Istoria frumuseţii, Editura Rao, 2005
   • Eco, Umberto: Cum se scrie o teză de licenţă, Editura Polirom, 2006
   • Eco, Umberto: Istoria urâtului, Editura Rao, 2007
   • Goléa, Antoine: Muzica din noaptea timpurilor până în zorile noi, traducere de I.Igiroşianu, Bucureşti, Editura Muzicală, 1987
   • Iliuţ, Vasile: O carte a stilurilor muzicale, vol.I, II, III, Editura Muzicală, Bucureşti 2011
   • Sandu-Dediu, Valentina: Alegeri, atitudini, afecte. Despre stil şi retorică în muzică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 2010
   • Schonberg, Harold: Viețile marilor compozitori, Editura Lider, Bucureşti, 1997
   • Ştefănescu, Ioana: O istorie a muzicii universale, 4 volume, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti 1995-2002
   • Toduţă, Sigismund: Formele muzicale ale Barocului, Bucureşti, Editura Muzicală, 1969 (vol.I) 1973 (vol. II), 1978 (vol. III);
   • Dicţionar de termeni muzicali, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1984
   • Grove’s Dictionary of Music and Musicians (biblioteca universităţii)
   • Larousse-Muzica, Editura Rao, 2009
  3. Probă de analiză muzicală la prima vedere; elemente de limbaj și stil (probă scrisă):
   • pentru secţia Muzicologie: Aspecte morfologice, stilistice, estetice ale unei lucrări de muzică de cameră sau de muzică simfonică;
   • pentru secţia Folclor: Aspecte morfologice, stilistice, estetice ale unor melodii populare (sintactic şi modal);
   • pentru secţia Bizantinologie: Aspecte morfologice, stilistice, estetice ale unor melodii bizantine (sintactic şi morfologic);
   • pentru Metodică: Aspecte morfologice, stilistice, estetice ale unei piese corale (sintactic şi modal)
    Bibliografie orientativă:

    • Beard, David, Gloag, Kenneth, Musicology. The Key Concepts, Routledge, 2005
    • Bent, Ian; Drabkin, William, Analysis, Macmillan Publisher London, 1980
    • Bughici, Dumitru: Dicţionar de forme şi genuri muzicale, Editura Muzicală, 1978
    • Cook, Nicholas; A Guide to Musical Analysis, Oxford University Press, 1987
    • Eco, Umberto: Cum se scrie o teză de licenţă, Editura Polirom, 2006
    • LaRue, Jan, Guidelines for Style Analysis, W.W. Norton & Co, New York, 1970.
    • Toduţă, Sigismund: Formule muzicale ale Barocului, Bucureşti, Editura Muzicală, 1969 (vol.I) 1973 (vol. II), 1978 (vol. III);
    • Dicționar de termeni muzicali, coord.Gheorghe Firca, Editura Enciclopedică, București 2008
    • Grove’s Dictionary of Music and Musicians (biblioteca universităţii)
    • Dicționar de termeni muzicali, coord.Gheorghe Firca, Editura Enciclopedică, București 2008
  4. prezentarea proiectului temei de doctorat (probă orală).
 2. DOCTORAT PROFESIONAL
  1. Pentru direcţia de cercetare „Interpretare muzicală”:
   1. Instrumente; Canto
    1. Test de competenţă lingvistică (pentru o limbă de circulaţie internaţională);
    2. Istoria muzicii; elemente estetico-stilistice (probă scrisă);
     Bibliografie orientativă:

     • Iliuţ, Vasile: O carte a stilurilor muzicale, vol.I,II,III, Editura Muzicală, Bucureşti, 2011
     • Sandu-Dediu, Valentina: Alegeri, atitudini, afecte. Despre stil şi retorică în muzică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2010
     • Schonberg, Harold: Viețile marilor compozitori, Editura Lider, Bucureşti, 1997
     • Eco, Umberto: Istoria frumuseţii, Editura Rao, 2005
     • Eco, Umberto: Cum se scrie o teză de licenţă, Editura Polirom, 2006
     • Eco, Umberto: Istoria urâtului, Editura Rao, 2007
     • Toduţă, Sigismund: Formele muzicale ale Barocului, Bucureşti, Editura Muzicală, 1969 (vol.I) 1973 (vol. II), 1978 (vol. III);
     • Bughici, Dumitru: Dicţionar de forme şi genuri muzicale, Editura Muzicală, 1978
     • Goléa, Antoine: Muzica din noaptea timpurilor până în zorile noi, traducere de I.Igiroşianu, Bucureşti, Editura Muzicală, 1987
     • cursurile de istoria muzicii universale şi româneşti aflate în biblioteca U.N.M.B.
     • Dicționar de termeni muzicali, coord.Gheorghe Firca, Editura Enciclopedică, București 2008
     • Grove’s Dictionary of Music and Musicians (biblioteca universităţii)
     • Larousse-Muzica, Editura Rao, 2009
    3. Un microrecital reprezentativ, cu o durată cuprinsă între 30 şi 40 de minute, în funcţie de specific (live);
    4. Prezentarea proiectului temei de doctorat (probă orală)
   2. Dirijat orchestră / Dirijat cor
    1. Test de competenţă lingvistică (pentru o limbă de circulaţie internaţională);
    2. Istoria muzicii; elemente estetico-stilistice (probă scrisă);
     Bibliografie orientativă:

     • Bughici, Dumitru: Dicţionar de forme şi genuri muzicale, Editura Muzicală, 1978
     • Goléa, Antoine: Muzica din noaptea timpurilor până în zorile noi, traducere de I.Igiroşianu, Bucureşti, Editura Muzicală, 1987
     • Iliuţ, Vasile: O carte a stilurilor muzicale, vol.I,II,III, Editura Muzicală, Bucureşti, 2011
     • Eco, Umberto: Istoria frumuseţii, Editura Rao, 2005
     • Eco, Umberto: Cum se scrie o teză de licenţă, Editura Polirom, 2006
     • Eco, Umberto: Istoria urâtului, Editura Rao, 2007
     • Sandu-Dediu, Valentina: Alegeri, atitudini, afecte. Despre stil şi retorică în muzică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2010
     • Schonberg, Harold: Viețile marilor compozitori, Editura Lider, Bucureşti, 1997
     • Toduţă, Sigismund: Formule muzicale ale Barocului, Bucureşti, Editura Muzicală, 1969 (vol.I) 1973 (vol. II), 1978 (vol. III);
     • cursurile de istoria muzicii universale şi româneşti aflate în biblioteca U.N.M.B.
     • Dicționar de termeni muzicali, coord.Gheorghe Firca, Editura Enciclopedică, București 2008
     • Grove’s Dictionary of Music and Musicians (biblioteca universităţii)
     • Larousse-Muzica, Editura Rao, 2009
    3. Probă de analiză la prima vedere a unei partituri simfonice/ corale; elemente de limbaj și stil (probă scrisă)
     Bibliografie orientativă:

     • Andreescu, Horia: Arta dirijorală, Editura UNMB, 2005
     • Beard, David, Gloag, Kenneth, Musicology. The Key Concepts, Routledge, 2005
     • Bent, Ian; Drabkin, William, Analysis, Macmillan Publisher London, 1980
     • Bughici, Dumitru: Dicţionar de forme şi genuri muzicale, Editura Muzicală, 1978
     • Cook, Nicholas; A Guide to Musical Analysis, Oxford University Press, 1987
     • Eco, Umberto: Cum se scrie o teză de licenţă, Editura Polirom, 2006
     • LaRue, Jan, Guidelines for Style Analysis, W.W. Norton & Co, New York, 1970.
     • Mortari, V.; Casella, A.: Tehnica orchestrei contemporane, Editura Muzicală, Bucureşti, 1965
     • Sandu-Dediu, Valentina: Alegeri, atitudini, afecte. Despre stil şi retorică în muzică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2010
     • Toduţă, Sigismund: Formule muzicale ale Barocului, Bucureşti, Editura Muzicală, 1969 (vol.I) 1973 (vol. II), 1978 (vol. III);
     • Grove’s Dictionary of Music and Musicians (biblioteca universităţii)
     • Dicționar de termeni muzicali, coord.Gheorghe Firca, Editura Enciclopedică, București 2008
    4. prezentarea proiectului temei de doctorat (probă orală).
  2. Pentru direcţia de cercetare „Compoziţie muzicală”:
   1. Test de competenţă lingvistică (pentru o limbă de circulaţie internaţională);
   2. Istoria muzicii; elemente estetico-stilistice (probă scrisă);
    Bibliografie orientativă:

    • Bughici, Dumitru: Dicţionar de forme şi genuri muzicale, Editura Muzicală, 1978
    • Goléa, Antoine: Muzica din noaptea timpurilor până în zorile noi, Bucureşti, Editura Muzicală, 1987
    • Eco, Umberto: Istoria frumuseţii, Editura Rao, 2005
    • Eco, Umberto:  Cum se scrie o teză de licenţă, Editura Polirom, 2006
    • Eco, Umberto: Istoria urâtului, Editura Rao, 2007
    • Iliuţ, Vasile: O carte a stilurilor muzicale, vol.I,II,III, Editura Muzicală, Bucureşti, 2011
    • Sandu-Dediu, Valentina: Alegeri, atitudini, afecte. Despre stil şi retorică în muzică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 2010
    • Schonberg, Harold: Viețile marilor compozitori, Editura Lider, Bucureşti, 1997
    • Toduţă, Sigismund: Formule muzicale ale Barocului, Bucureşti, Editura Muzicală, 1969 (vol.I) 1973 (vol. II), 1978 (vol. III);
    • cursurile de istoria muzicii universale şi româneşti aflate în biblioteca U.N.M.B.
    • Dicționar de termeni muzicali, coord.Gheorghe Firca, Editura Enciclopedică, București 2008
    • Grove’s Dictionary of Music and Musicians (biblioteca universităţii)
    • Larousse-Muzica, Editura Rao, 2009
   3. o compoziţie scrisă, realizată pe o temă dată, într-un interval de maximum 8 ore (probă scrisă);
    Bibliografie orientativă:

    • Bughici, Dumitru: Dicţionar de forme şi genuri muzicale, Editura Muzicală, 1978
    • Cope, David, Techniques of the Contemporary Composer, Schirmer Books, New York City, 1997
    • Hindemith, Paul:Iniţiere în compoziţie (vol.I şi vol.II);Editura Muzicală,Bucureşti,1967
    • Mortari, V.; Casella, A.: Tehnica orchestrei contemporane, Editura Muzicală, Bucureşti, 1965
    • Dicționar de termeni muzicali, coord.Gheorghe Firca, Editura Enciclopedică, București 2008
    • Grove’s Dictionary of Music and Musicians (biblioteca universităţii)
    • Larousse-Muzica, Editura Rao, 2009
   4. prezentarea proiectului temei de doctorat (probă orală).

II. – în baza Notei Contabilului șef și Serviciului Resurse Umane-Salarizare (anexate) aprobă tariful pentru plata profesorilor asociați la nivelul minim al funcției de asistent, fără a se ține cont de vechime, adică 1974 lei brut.

IV. -aprobă Statutul Editurii „Glissando” a Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti.

V.-aprobă„Raportul privind asigurarea calității în cadrul Școlii Doctorale din U.N.M.B.”

VI. – aprobă „Procedura privind frauda și / sau plagiatul academic în rândul studenților-doctoranzi”

VII. La propunerea Facultății de Interpretare Muzicală,
– aprobă „Regulamentul de Practică Artistică al Facultății de Interpretare Muzicală”.

VIII. La propunerea Facultăţii de Interpretare Muzicală şi Facultăţii de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală aprobă scoaterea la concurs a unor posturi didactice:

I. Facultatea de Interpretare Muzicală
Departamentul Instrumente cu claviatură și Muzică de cameră
conferențiar universitar, poziția 16, disciplina: Pian general
Departamentul Canto și Artele spectacolului muzical
conferențiar universitar, poziția 7, disciplina: Acompaniament canto

II. Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală
Departamentul Compoziţie
lector universitar, poziţia 17, disciplinele: Elemente de semantica interpretării muzicale, Metode moderne de analize muzicale, Polifonie (contrapunct şi fugă), Medii electronice în creaţia muzicală, Compoziţie, Stil şi limbaj în compoziţie, Semiotică muzicală, Tehnici extinse de instrumentaţie, Limbaje moderne în muzica corală
Departamentul Muzicologie şi Ştiinţele Educaţiei Muzicale
lector universitar, poziţia 24, disciplina: Limba engleză
Departamentul Dirijat, Muzică religioasă şi Instrumente complementare
profesor universitar, poziţia 4, disciplinele: Dirijat şi cânt coral, Dirijat cor academic, Studiul partiturilor dirijorale, Dirijat orchestră, Pregătirea repertoriului vocal-simfonic, Dirijat de operă, Retorica limbajului dirijoral contemporan

Comments are closed.