Senat noiembrie 2017

Cele mai importante decizii luate de Senatul U.N.M.B., şedinţa din 21 noiembrie 2017:

I. La propunerea Consiliilor facultăților, aprobă:

  • Regulamentul de organizare și funcţionare al Facultăţii de Interpretare Muzicală;
  • Regulamentul de organizare și funcționare al Facultăţii de Compoziţie, Muzicologie și Pedagogie Muzicală.

II. În baza legislației în vigoare și aRegulamentului de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă al U.N.M.B.,
aprobă cuantumul următoarelor categorii de burse, astfel:
– burse sociale:                          578 lei
– burse de merit:                        900 lei
– burse de performanță:            1000 lei

III. La propunerea Facultății de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală
– aprobă modificarea conținului examenului de admitere la studii postuniversitare, programul Regie muzicală, începând cu următoarea sesiune de admitere, astfel:
Probe admitere:
1. Probă scrisă

  1. dictat tonal melodic de maximum  16 măsuri, în tonalități de până la 2 alterații costitutive, în măsuri de 2, 3 sau 4 pătrimi.
  2. de scris efectul unor instrumente transpozitorii

2. Probă orală – auz timbral (de recunoscut diferite instrumente muzicale și de răspuns câtorva întrebări legate de respectivul instrument)

Examen de certificare a competențelor
Probă practică de înregistrare şi procesare a unei lucrări muzicale.
În evaluare, pentru a determina nivelul artistico-muzical şi tehnic al producției, se vor urmări:

  • modul de amplasare al microfoanelor în raport cu ansamblul muzical/sursa sonoră;
  • optimizarea componentei spectrale, a proporţiilor sonore;
  • mixajul si procesarea finală.

IV. La propunerea Facultății de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală
– aprobă Procedura privind derularea modulului facultativ „Jazz” și taxa aferentă.

Comments are closed.