Senat martie 2019

Cele mai importante decizii luate de Senatul U.N.M.B, şedinţa din 20 martie 2019:

I. – aprobă Raportul de activitate al Rectorului Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti pe anul 2018

II. – aprobă Raportul de evaluare internă a calităţii conform standardelor, standardelor de referinţă şi listei indicatorilor de performanţă ale Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior pentru anul 2018

III. – aprobă încheierea unui Protocol de colaborare între UNMB și Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”. Obiectivul protocolului îl reprezintă cooperarea interinstituțională (pornind de la recunoașterea importanței Programului Național Cantus Mundi).

IV. – aprobă Procedura de lucru privind prelucrarea datelor cu caracter personal

V. – aprobă Procedura de sistem pentru inventarierea funcțiilor sensibile

VI. – aprobă Procedura privind frauda și / sau plagiatul academic

VII. – aprobă Procedura operaţională privind gestionarea riscurilor (OSGG nr.600/2018–Standard 8), cu anexe (Compartimentul Secretariat-Doctorat).

VIII. – aprobă modificareaArticolului 58 (d) din Regulamentul de activitate profesională a studenților, astfel:
„Să nu fumeze, inclusiv prin intermediul țigărilor electronice sau al oricăror alte dispozitive similare, în incinta Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti. Fumatul este permis doar în spaţiile special destinate în acest sens.”

Comments are closed.