Senat martie 2018

Cele mai importante decizii luate de Senatul U.N.M.B, şedinţa din 28 martie 2018:

I. – Aprobă Raportul de activitate al Rectorului Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti pe anul 2017

II. – Aprobă Raportul de evaluare internă a calităţii conform standardelor, standardelor de referinţă şi listei indicatorilor de performanţă ale Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior pentru anul 2017

III. – Aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă

IV. – Aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Societății Antreprenoriale Studențești UNMB

Comments are closed.