Senat mai 2019

Cele mai importante decizii luate de Senatul U.N.M.B, şedinţa din 15 mai 2019:

A. În baza Legii nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare,
În baza Ordinului M.E.C.S.nr.3.751/29.04.2015 de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din sistemul naţional de învăţământ superior,
în vederea desfăşurării referendumului privind modalitatea de desemnare a rectorului în Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti,
aprobă următoarele:

I. Calendarul referendumului:    

  • 27 iunie 2019
  • 28 iunie 2019 (rezervă dată referendum în cazul nevalidării referendumului pe criteriul majoritate simplă a voturilor)

 Locul de desfăşurare:
– sediul U.N.M.B. – Str.Ştirbei Vodă nr.33, sala „Dinu Lipatti”, orele 8 – 16

II. Perioada desfăşurării dezbaterilor publice pentru informarea comunităţii academice privind referendumul:
28 mai – 8 iunie 2019 (se vor desfăşura la nivelul departamentelor)
Fiecare departament va afişa în timp util data şi ora programată.

III. Desemnează la propunerea facultăţilor un birou electoral al universităţii
– Prof.univ.dr. Olguţa Lupu
– Conf.univ.dr. Marian Movileanu
– Conf.univ.dr. Christian Berger
– Stud. Ana Diaconu
– Av. Dan Velicu
Rezervă: C.S. III dr. Roman Vlad

IV. Stabileşte numărul secţiilor de votare: 1

V. Aprobă biroul secţiei de votare desemnat de consiliile facultăţilor:
– Prof.univ.dr. Nicolae Gheorghiţă
– Conf.univ.dr. Dragoş Călin
– Conf.univ.dr. Dalila Cernătescu
– Lect.univ.dr. Andreea Butnaru
– C.S.III dr. Cătălin Creţu
Rezervă: Lect.univ.dr. Carmen Dominte
Lect.univ.dr. Victor Chitic

 

B. Ref.la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice vacante publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a nr.456/03.05.2019, aprobă:
Calendarul de desfășurare a concursurilor:
– Înscrieri:                                           03.05.-23.08.2019
– Susținerea examenelor:               08.09.-18.09.2019
– Comunicare rezultate:                  19.09.2019
– Perioadă de contestații:                20.09.-24.09.2019

 

C. Reconfirmare vot online ședința senatului din data de 17.04.2019:

s-au aprobat următoarele:

  1. Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa Violonistului Ivry Gitlis 
  2. Solicitarea „Orchestrele și Corurile Radio România”, „Direcția Formații Muzicale” privind împrumutul clavecinului UNMB pentru concertul Orchestrei de Cameră Radio din data de 15 mai 2019,  studioul de concerte Mihail Jora al SRR.

Comments are closed.