Senat iunie 2019

Cele mai importante decizii luate de Senatul U.N.M.B, şedinţa din 24 iunie 2019:

I. La propunerea responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal (GDPR),
aprobă următoarele documente:
– Procedura privind gestionarea breșelor de securitate a datelor cu caracter personal;
– Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal operator-împuternicit.

II. – aprobă Procedura de sistem privind arhivarea documentelor în cadrul UNMB

III. – aprobă Procedura de sistem privind fluxul informațiilor / hotărârilor în UNMB

IV. aprobă completări / modificări la:
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat şi al Școlii doctorale din Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti;
– Metodologia concursului de admitere la studii universitare de doctorat an univ.2019/2020.

V. La propunerea Facultății de Interpretare Muzicală și
Facultății de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie muzicală,
aprobă:
– componenţa comisiilor de licenţă / disertaţie pentru sesiunile iunie-iulie 2019, septembrie 2019, ianuarie-februarie 2020.

VI. Ref.la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice vacante publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a nr.456/03.05.2019:
aprobă:
Comisiile de concurs, avizate de Consiliile celor două facultăți (Facultatea de Interpretare Muzicală și Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală).

VII. Aprobă acordarea gradațiilor de merit unui număr de 8 cadre didactice propuse de Comisia de atribuire a gradațiilor de merit (Prof.univ.dr. Diana Moș; Prof.univ.dr. Alexandru Matei; Conf.univ.dr. Manuela Giosa; Prof.univ.dr. Bianca Manoleanu; Conf.univ.dr. Alexandru Petrovici; Lect.univ.dr. Raluca Ouatu; Lect.univ.dr. Toma Popovici; Conf.univ.dr. Andreiana Geamănă-Roșca)

VIII. La propunerea Consiliului Facultății de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală,
la Centrul de Muzică Eletroacustică și Multimedia (coordonat de C.S.III dr.Roman Vlad), aprobă:
modificarea planului de învățământ la disciplina facultativă: Producția Muzicală în studioul de Muzică electronică, astfel:
– extinderea disciplinei Producția muzicală în studioul de Muzică electronică cu încă un an;
– disciplina se va numi:
Producția muzicală în studioul de Muzică electronică – Modul I
1 h de curs, 2 p.c. /sem – timp de 2 sem;
Producția muzicală în studioul de Muzică electronică – Modul II
1 h de curs, 2 p.c. /sem – timp de 2 sem pentru Modul II;
Cost: 300 lei /sem., cu achitare pe minim 1 an, pentru studenți interni (studenți UNMB – licență);
Cost: 1500 lei/sem., cu achitare pe minim 1 an, pentru studenți UNMB (studenți master și doctoranzi), sau cursanți externi.

Comments are closed.