Senat iunie 2018

Cele mai importante decizii luate de Senatul U.N.M.B, şedinţa din 6 iunie 2018:

I. Având în vedere alegerile desfășurate în perioada 16-17 aprilie 2018 în urma cărora studenții și-au ales noi reprezentanți pentru a ocupa locurile vacante în Senatul universitar și în Consiliile facultăților,
            Conform Cartei UNMB,
– validează alegerea membrilor studenților în Senat și Consilii, astfel:
Senat UNMB:          

 • Dobrovicescu Sânziana – Master anul I, FCMPM
 • Boariu Ruxandra – Master anul I, FIM
 • Matei Mirela – Școala Doctorală

Consiliul Facultății de Interpretare Muzicală:

 • Lupaș Iulia – Licență, anul I
 • Gavrilă Beatrice – Licență, anul II
 • Boariu Ruxandra – Master, anul I

Consiliul Facultății de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală:

 • Strinu Emanuel – Licență, anul I
 • Popa Theodoras – Licență, anul II
 • Dobrovicescu Sânziana – Master, anul I

II. Ref.la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice vacante publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a nr.345/24.04.2018, aprobă:
A. Calendarul de desfășurare a concursurilor:

 • Înscrieri:                                         24.04.-24.08.2018
 • Susținerea examenelor:             10.09.-17.09.2018
 • Comunicare rezultate:                 19.09.2018
 • Perioadă de contestații:              20.09.-26.09.2018

B. Comisiile de concurs, avizate de Consiliile celor două facultăți (Facultatea de Interpretare Muzicală și Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală) sunt publicate pe site-ul www.jobs.edu.ro .

III. La propunerea Facultății de Interpretare Muzicală și
Facultății de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie muzicală,
aprobă:
– componenţa comisiilor de licenţă / disertaţie pentru sesiunile iunie-iulie 2018, septembrie 2018, ianuarie-februarie 2019.

IV. La propunerea Serviciul de Relații Internaționale și Programe Comunitare (SRIPC),
aprobă:
Metodologia privind mobilitățile, recunoașterea și echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate, în cadrul programului ERASMUS+KA 107.

V. La propunerea Consiliului Școlii doctorale,
Având în vedere OMENnr.3131/30.01.2018 privind includerea în planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, a cursurilor de etică şi integritate academică,
– aprobăîncepând cu anul univ.2018-2019, introducerea în Planul de învățământ pentru ciclul de studii universitare de doctorat, în cadrul Programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate a „cursului de etică şi integritate academică”.Cursul se va desfășura pe parcursul semestrului I și II, în primul an de studiu, și va avea o durată de minimum 14 ore.
Cursul va fi asigurat de conducători de doctorat din cadrul Școlii doctorale (în anul univ.2018-2019: Dan Dediu-Sandu, Adrian Iorgulescu, Șerban Dimitrie Soreanu, Dan Buciu, Valentina Sandu-Dediu, Nicolae Gheorghiță, Olguța Lupu).

Comments are closed.