Senat iunie 2017

Cele mai importante decizii luate de Senatul U.N.M.B., şedinţa din 26 iunie 2017:

I. – Aprobă modificări / completări la Regulamentul privind primirea de noi membri ai Şcolii Doctorale din Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti.

II. Având în vedere adresa M.E.N.nr.976/19.06.2017 referitoare la Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017/2018,
începând cu anul universitar 2017-2018,
aprobă:

  • Metodologia de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini, studii universitare de licență și studii universitare de master;
  • Probele de concurs pentru românii de pretutindeni, studii universitare de licență și studii universitare de master.
  • Taxa de înscriere studii universitare de licență: 150 ron
  • Taxa de înscriere studii universitare de master: 200 ron
  • completări la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat şi al Școlii doctorale din Universitatea

Naţională de Muzică din Bucureşti și la Metodologia concursului de admitere la studii universitare de doctorat an univ.2017/2018.

III. – Aprobă modificări / completări la Regulamentul de concurs pentru obținerea / redistribuirea gradației de merit.

IV. – Aprobă modificări la CARTA U.N.M.B., astfel:
La art.200 (1) și art.202 (9) în conținutul articolelor se înlocuiește
„Regulamentul privind organizarea procesului de învățământ pe baza sistemului de credite”
cu
„Regulamentul de activitate profesională a studenților”.

V. Aprobă modificări / completări la:
Regulamentul de activitate profesională a studenților
Regulamentul de examinare şi notare a studenţilor

Comments are closed.