Senat iulie 2018

Cele mai importante decizii luate de Senatul U.N.M.B., şedinţa din 2 iulie 2018:

I. – Aprobă Metodologia cuprinzând normele interne privind susţinerea măsurilor compensatorii, în conformitate cu OMEN nr.3619/26.04.2018 pentru aprobarea Metodologiei privind susţinerea măsurilor compensatorii în vederea recunoaşterii actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate. 

II. La propunerea Consiliului Facultății de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală,
– în vederea susținerii examenului de certificare a competențelor de cursanții programului de studii postuniversitare Regie muzicală, înmatriculați în anul univ.2016-2017,
aprobă:

Calendarul de desfășurare:

  • 5-6 iulie 2018: înscrierea candidaților
  • 9-10 iulie 2018: examenul de certificare a competențelor

și Componenţa comisiilor

 

 

Comments are closed.