Senat februarie 2018

Cele mai importante decizii luate de Senatul U.N.M.B, şedinţa din 20 februarie 2018:

I. – Aprobă Raportul privind Contul de Execuţie al anului financiar 2017, prezentat de Contabilul şef.

II. – Reconfirmare vot online ședința senatului din data de 09.02.2018:

– A analizat respectarea procedurilor stabilite prin Metodologia proprie a U.N.M.B. şi a aprobat rapoartele asupra concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice publicate în M.O.al României nr.1647/24.11.2017 (Partea a III-a)

Facultatea de Interpretare Muzicală

Departamentul Instrumente de orchestră
Conferenţiar universitar, poziţia 18, disciplina: Violoncel, Studii de orchestră
Post ocupat de Suma V.L.Gabriel-Răzvan (Punctaj obţinut:100 – declarat reuşit)

Departamentul de Instrumente cu claviatură şi muzică de cameră
Conferenţiar universitar, poziţia 17, disciplina: Muzică de cameră
Post ocupat de Buciu D.C.Adrian-Ioan (Punctaj obţinut: 94,6 – declarat reuşit)

Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală

Departamentul Muzicologie şi Ştiinţele Educaţiei Muzicale
Lector universitar, poziţia 20, disciplinele: Proiectarea şi managementul programelor educaţionale, Psihologia educaţiei, Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor, Managementul clasei de elevi.
Post ocupat de Chitic Victor(Punctaj obţinut: 97 – declarat reuşit)

Ierarhia candidaţilor stabilită de comisia de concurs nu a fost modificată de Senatul universitar.

III. Aprobă modificări / completări ale următoarele metodologii / regulamente:
Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante din UNMB;
Regulamentul de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă;
– Carta U.N.M.B. art.262, alin.(3);
Regulamentul de activitate profesională a studenților;
Regulamentul de examinare și notare al studenților;
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea căminului UNMB;
Regulamentul privind evaluarea periodică a calității corpului profesoral (Grila de Autoevaluare modificată).

IV. Aprobă următoarele metodologii, proceduri:
Metodologia de acordare a burselor speciale de excelență în UNMB pentru anul universitar 2017-2018;
Metodologiile examenelor de licență și disertație, sesiunile iunie-iulie 2018, septembrie 2018, ianuarie-februarie 2019 (FIM și FCMPM);
Metodologia concursului de admitere la studii universitare de licență pentru sesiunile din august-septembrie 2018 (FIM);
Metodologia concursului de admitere la studii universitare de doctorat, în U.N.M.B., an univ.2018/2019;
Procedura de sistem privind încasarea taxelor de studiu la studii universitare de doctorat;
–  Principii de bună practică ale Editurii Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti.

V. La propunerea Consiliului Școlii doctorale aprobă:
Locuri/granturi de studii cu taxă, frecvență redusă, pentru anul univ.2018/2019:
Români, UE, SEE                                                                            2 locuri
Cont propriu valutar                                                                          2 locuri
Tineri de origine română din R.Moldova, țări învecinate și diasporă    3 locuri

Comments are closed.