Senat februarie 2017

Cele mai importante decizii luate de Senatul U.N.M.B., şedinţa din 8 februarie 2017:

I. – Aprobă Raportul privind Contul de Execuţie al anului financiar 2016, prezentat de Contabilul şef.

II. – A analizat respectarea procedurilor stabilite prin Metodologia proprie a U.N.M.B. şi a aprobat rapoartele asupra concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice publicate în M.O.al României nr.1631/28.11.2016 (Partea a III-a)

I. Facultatea de Interpretare Muzicală

Departamentul Instrumente cu claviatură și Muzică de cameră

– conferențiar universitar, poziția 16, disciplina: Pian general
Post ocupat de Rădulescu Oana (Punctaj obţinut: 98,20 – declarat reuşit)

Departamentul Canto și Artele spectacolului muzical

– conferențiar universitar, poziția 7, disciplina: Acompaniament canto
Post ocupat de Oncescu Inna Emilia (Punctaj obţinut: 99,40 – declarat reuşit)

II. Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală

Departamentul Muzicologie şi Ştiinţele Educaţiei Muzicale

– lector universitar, poziţia 24, disciplina: Limba engleză
Post ocupat de Dominte Carmen Paula (Punctaj obţinut: 98,20–declarat reuşit)

Departamentul Dirijat, Muzică religioasă şi Instrumente complementare

–  profesor universitar, poziţia 4, disciplinele: Dirijat şi cânt coral, Dirijat cor academic, Studiul partiturilor dirijorale, Dirijat orchestră, Pregătirea repertoriului vocal-simfonic, Dirijat de operă, Retorica limbajului dirijoral contemporan
Post ocupat de Gruescu Valentin (Punctaj obţinut: 96,80  – declarat reuşit)

Ierarhia candidaţilor stabilită de comisia de concurs nu a fost modificată de Senatul universitar.

III. – Aprobă Carta Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti.

IV. În baza Ordinului secretarului general al Guvernului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice  și a Ordinului nr.200/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului nr.400/2015,

– aprobă Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial 2017.

V. La propunerea Consiliului Școlii Doctorale aprobă:

 1. Metodologia concursului de admitere la studii universitare de doctorat an univ.2017/2018;
 2. Perioada de admitere:
  Înscrierea la concursul de admitere la doctorat: între 6 – 12 sept.a.c.;
  Concursul de admitere se va desfășura între 15 – 22 sept.a.c.
 3. Taxele de înscriere la concurs și de înmatriculare rămân neschimbate
 4. Numărul de locuri / granturi de studii cu taxă frecvență redusă

VI. – Aprobă completarea / modificarea Organigramnei UNMB, astfel:

trecerea Centrului de Educație Muzicală Continuă și Studii Postuniversitare  (CEMCSP) din subordinea directă a Rectorului în subordinea prorectorului responsabil de comisia de calitate și activitate curriculară.

VII. – Completarea componenței Comisiei de disciplină cu un nou membru:  Av. Dan Velicu

Astfel, componența Comisiei de disciplină devine:

Președinte: Conf.univ.dr. Christian Berger

Membri:

 • Prof.univ.dr. Viniciu Moroianu  
 • Prof.univ.dr. Mircea Tiberian
 • Prof.univ.dr. Steluța Radu
 • Conf.univ.dr. Ladislau Csendes
 • Av. Dan Velicu

Reprezentant Sindicat Independent: Conf.univ.dr. Liliana Nedelciu

Cele mai importante decizii luate de Senatul U.N.M.B., şedinţa din 22 februarie 2017:

La propunerea Facultății de Interpretare Muzicală și Facultății de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie muzicală, aprobă:
– „Conţinutul şi metodologia concursului de admitere în învăţământul universitar” pentru anul univ.2017-2018;
– „Conţinutul şi metodologia examenelor de licență și disertație(sesiunile iunie–iulie 2017, septembrie 2017, ianuarie–februarie 2018)

Comments are closed.