Senat decembrie 2020

Cele mai importante decizii luate de Senatul U.N.M.B, şedinţa din 16 decembrie 2020:

I. Având în vedere O.M.E.C.nr.5229/17.08.2020 pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum şi la soluţionarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
– aprobă Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare în UNMB.

II. – aprobă Raportul de autoevaluare a Școlii Doctorale din UNMB, pentru anul univ.2019/2020.

III. – aprobă modificări / completări la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat şi al Școlii doctorale din UNMB.

IV. – validează „Raportul anual al Comisiei de etică universitară, pentru anul calendaristic 2020”

V. – aprobă Raportul de activitate al Directorului Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD), Prof.univ.dr. Nicolae Gheorghiță (perioada 21.12.2016-prezent), privind modul în care au fost îndeplinite obligațiile asumate prin contractul de management în perioada celor 4 ani de mandat.

VI. – aprobă denumirea Școlii doctorale din Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, respectiv Școala doctorală „Constantin Brăiloiu”.

VII. – aprobă completări / modificări la Metodologia de acordare a burselor speciale de excelență în UNMB.

VIII. La propunerea Consiliului de Administrație al UNMB,
– aprobă participarea UNMB în cadrul Parteneriatul strategic al instituțiilor de învățământ superior din București, respectiv proiectul „Study in Bucharest” care are ca principal obiectiv „creșterea nivelului de colaborare dintre universități și crearea unei inițiative coordonate de promovare a acestor universităţi, în scopul creşterii gradului de internaţionalizare”.

IX. La propunerea Consiliului Facultății de Interpretare Muzicală,
– aprobă Metodologiile examenelor de licență și disertație, sesiunile iunie-iulie 2021 și ianuarie-februarie 2022.

Comments are closed.