Senat decembrie 2018

Cele mai importante decizii luate de Senatul U.N.M.B, şedinţa din 19 decembrie 2018:

I. Având în vedere Regulamentul şi Metodologia U.N.M.B.privind alegerea structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul universităţii și al facultăţilor,
Având în vedere alegerile desfășurate, în data de 18.12.2018, pentru ocuparea locului rămas vacant în Consiliul Facultății de Interpretare Muzicală și în Senatul UNMB (cu reprezentare din Departamentul Instrumente de Orchestră – vacant prin pensionare),
În baza Procesului-verbal întocmit de Biroului Electoral Central și Biroul Electoral al Secției Unice,
– validează alegerea conf.univ.dr. Marian Movileanu ca membru al Senatului UNMB, până la sfârșitului mandatului în desfășurare;
– validează alegerea conf.univ.dr. Marian Movileanu ca membru al Consiliului FIM, până la sfârșitului mandatului în desfășurare.

II. Ref.la concursul pentru ocuparea postului didactic vacant publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a nr.1359/05.12.2018, aprobă:

A. Calendarul de desfășurare a concursului:
– Înscrieri:                                 5.12.2018 – 18.01.2019
– Susținerea examenului:           5.02.2019
– Comunicare rezultat:               6.02.2019
– Perioadă de contestații:           7.02.2019 – 11.02.2019
– Afișare rezultat:                      12.02.2019

B. Comisia de concurs (avizată de Consiliul Facultății de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală), astfel:
Departamentul Compoziție:
– asistent universitar, poziția 21, disciplinele: Forme muzicale şi analiză, Forme şi analize muzicale,Teoria instrumentelor şi orchestraţie, Practică artistică specifică
Președinte:
Conf.univ.dr. Christian Berger – Universitatea Națională de Muzică din București
Membri:
Prof.univ.dr. Olguța Carmen Lupu – Universitatea Națională de Muzică din București
Prof.univ dr. Livia Teodorescu-Ciocănea -Universitatea Națională de Muzică din București
Prof.univ.dr. Antigona Rădulescu – Universitatea Națională de Muzică din București
Conf.univ.dr. Diana Dembinki – Universitatea Națională de Muzică din București
Membri supleanți:
Conf.univ.dr. Mihaela Vosganian – Universitatea Națională de Muzică din București
Lect.univ.dr. Dinu Savu – Universitatea Națională de Muzică din București
Lect.univ.dr. Mihai Măniceanu – Universitatea Națională de Muzică din București

C. Comisia de contestații:
Prof.univ.dr. Mircea Tiberian
Conf.univ.dr. Florinela Popa
Conf.univ.dr. Marcel Costea

D. La propunerea Consiliului de Administrație, aprobă Comisia de verificare a îndeplinirii standardelor minimale, astfel:
Lect.univ.dr. Anamaria Călin
Lect.univ.dr. Mihai Murariu

III. Aprobă următoarele:
Metodologia de evaluare internă a programelor de studii universitare de masterat.
Planul de cercetare, domeniu de masterat Muzică, în cadrul U.N.M.B. în perioada 2018-2020.

IV. La propunerea Facultății de Interpretare Muzicală și
Facultății de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală,
aprobă următoarele documente:
– „Chestionarul privind evaluarea satisfacţiei studenţilor
– „Chestionarul cu privire la angajabilitate

V. La propunerea D.P.P.D.,
aprobă:
– modificări / completări la „Metodologia de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică în domeniul muzică

VI. – aprobă Procedura privind gestionarea abaterilor (derogărilor)

VII. – aprobă „Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică în UNMB

VIII. – aprobă „Raportul rectorului asupra Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM) 2018”

IX. La propunerea Consiliului Facultății de Interpretare Muzicală și
Consiliului Facultății de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală,
aprobă:
– Regulamentele Departamentelor: Instrumente de Orchestră (DIO), Instrumente cu Claviatură și Muzică de cameră (DICMC); Canto și Artele Spectacolului Muzical (DCASM);
– Strategia de cercetare a Facultății de Interpretare Muzicală
(perioada 2018-2020);
– Strategiile de cercetare a Departamentelor FIM (DIO, DICMC, DCASM)
(perioada 2018-2020);
– „Planul de cercetare al Departamentului Dirijat, Muzică Religioasă și Instrumente Complementare”.

X. La propunerea Consiliului Facultății de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală,
În baza Regulamentului privind organizarea, desfășurarea și finalizarea programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, Art.11 (6)
– aprobă ca numărul minim de cursanți necesar derulării programului Regie Muzicală să fie de minimum 3, începând cu seria a III-a de cursanți admiși.

Comments are closed.