Senat decembrie 2016

Cele mai importante decizii luate de Senatul U.N.M.B.,
 şedinţa din 21 decembrie 2016:

I.  Aprobă următoarele documente:

  • Planul de furnizare a programelor de perfecționare profesională pe anul 2017;
  • Regulamentul de organizare și funcționare a echipei de gestionare a riscurilor.

II. Aprobă Declarația:

  •  cadrelor didactice titulare,
  •  cadrelor didactice asociate,
  •  cadrelor didactice asociate pensionate, cu privire la normele didactice efectuate.

III. Aprobă modificări / completări în Carta UNMB, astfel:

  • art.156 se completează cu: „(sau asimilat funcției de prorector)”
  • alin.(3) art.157 devine: „Directorul CSUD, asimilat funcției de prorector (conform H.G.nr.681/2011), va fi responsabil și de cercetarea științifică / creația artistică (DCII), relațiile internaționale (DRIPC)”

IV. La propunerea Rectorului UNMB, validează rezultatul concursului pentru ocuparea postului de Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) – UNMB:

prof.univ.dr. Nicolae Gheorghiță – declarat reușit de comisia de concurs

Comments are closed.