Viorica Rădoi

C.d.a. dr.
Discipline predate:
Acompaniament
Contact:

Discipol al prof. Sanda Stoenescu, Florica Muzicescu şi Suzana Szörenyi și colaboratoarea permanentă a maestrului Ştefan Gheorghiu timp de 30 de ani. A participat la 70 de concursuri internaţionale în calitate de acompaniator al tinerilor violonişti, cântăreţi, cornişti şi contrabasişti.

A obținut titlul de doctor cu calificativul: „Summa cum laudae”. Distinsă cu premiul pentru „Cel mai bun acompaniator” în Germania,  a participat la cursuri de măiestrie în compania marilor maeştri: Şt. Gheorghiu, W. Scholz, Michelle Auclair, W. Marschner, Radu Aldulescu, Arta Florescu.  A susținut alături de  interpreţi români şi străini, recitaluri  în ţară,  în Italia, Germania, Franţa, Elveţia, S.U.A (While hall- Carnegie-hall), Portugalia, Costa Rica, Venezuela, Ungaria, Maroc. Acompaniator oficial al concursurilor internaţionale : „George Enescu”, Kloster Schöntal – Germania- „Tibor Varga” Sion –Elveţia, a  realizat numeroase înregistrări radio şi tv în România, Germania, Venezuela şi Maroc. A susţinut master-klassuri de pian şi acompaniament în Kazachstan  şi în Irlanda. A fost membră a juriului Concursului Internaţional de pian pentru amatori din Bulgaria, a juriului Concursului Internaţional de pian din Kazachstan ca și a Concursului internaţional de vioară de la Kloster Schöntal unde acordă și în prezent Premiul pentru cel mai bun pianist acompaniator. Este distinsă cu Premiul Revistei „Muzica” a UCIMR  și cu Diploma de Excelență  a UNMB pentru întreaga activitate.

A colaborat ca prof. asociat cu Hochschulle für Musik und Theater din Rostock şi Hochschulle für Musik Köln- Germania., și a fost profesor de pian la Conservatoire Superieur de Musique din Gabes –Tunisia.

A publicat cartea în trei volume „Triada acompaniamentului”

Începând cu anul 2012 acordă premiile „Suzana Szörenyi” şi  „Colla parte” la Concursurile internaţionale de canto „Ionel Perlea” şi „Le Grand Prix de l’Opera”