Consiliul de Administrație octombrie 2019

Cele mai importante decizii luate de Consiliul de Administraţie, şedinţa din 29 octombrie 2019:

– aprobă republicarea, într-un număr de 10 ex.fiecare, a următoarelor  Conferințe doctorale:

Nicolae Brânduș:    – Opera culturală
– Avangarda muzicală românească (I, II, III)
Alexandru Leahu:    – Ştiinţa numerelor în gândirea şi practica muzicală
– Coloristica muzicală şi interferenţe cu artele vizuale  şi  cu sugestia poetică
Octavian Nemescu:    – Cadrul ritualic versus cadrul spectacular
– Diferite tipuri de polifonie
Liliana Rădulescu:  – Dimensiuni estetice şi stilistice în mişcări artistice ale secolului XX
Şerban-Dimitrie Soreanu: – Postulate ale Artei interpretative
Valentina Sandu-Dediu: – Muzica şi literatura: două studii de caz

– aprobă solicitarea Uniunii Studenților din România în vederea unei colaborări pentru organizarea unei conferințe motivaționale (din cadrul festivalului UniFEST) în sala „G.Enescu” a UNMB, în data de 15 noiembrie 2019.

 

Cele mai importante decizii luate de Consiliul de Administraţie, şedinţa din 21 octombrie 2019:

– aprobă încheierea unui Parteneriat Cadru între UNMB și Filarmonica „Oltenia” Craiova, având ca obiectiv realizarea de activități, programe și proiecte culturale, educaționale și științifice comune, în concordanță cu activitățile și obiectivele celor două instituții partenere.

La propunerea redactorului Editurii UNMB
– aprobă intrarea în magazia UNMB, în vederea vânzării, a câte 10 exemplare din partiturile și cărțile din lista anexată și care au fost publicate de Editura UNMB în cadrul proiectelor FDI Muzicile Puterii (2018) și Muzicile Elitelor (2019).

 

Cele mai importante decizii luate de Consiliul de Administraţie, şedinţa din 7 octombrie 2019:

La propunerea Directorului Departamentului Muzicologie și Științele Educației Muzicale,
– aprobă transferul unor titluri de cărți / partituri, de la Muzeul Național „George Enescu” la Biblioteca U.N.M.B..

– aprobă încheierea unui Parteneriat Cadru între U.N.M.B. și Liceul de Arte „Marin Sorescu” din Craiova, având ca obiect realizarea de activități, programe culturale, educaționale și științifice comune, în concordanță cu obiectivele proiectului PerformArt, finanțat de FDI.

Comments are closed.