Consiliul de Administrație noiembrie 2020

Cele mai importante decizii luate de Consiliul de Administraţie, şedinţa din 23 noiembrie 2020:

Ref.la Căminul studențesc UNMB,
– se prelungesc / se mențin deciziile Consiliului de Administrație din data de 12 octombrie 2020, respectiv 26 octombrie 2020 și anume,
„Căminul studențesc UNMB este deschis pentru studenții străini, bursieri ai statului român, aflați pe teritoriul României”.
Decizia este valabilă până la data de 23 decembrie 2020; actualizarea se va face în funcție de legislația în vigoare, rata de incidență cumulată / evoluția pandemiei de COVID-19.

 

Având în vedere situația generată de pandemia de coronavirus (COVID-19),

 

Având în vedere propunerea Biroului Decanatului FIM și a Directorului Departamentului Instrumente de Orchestră privind modalitatea de depunere online a cererilor pentru împrumutul instrumentelor muzicale și pentru distribuirea accesoriilor aflate în magazia de instrumente a UNMB),
– aprobă Metodologia / Procedura (de depunere online a cererilor pentru împrumutul instrumentelor muzicale și pentru distribuirea accesoriilor aflate în magazia de instrumente a UNMB), astfel:

  1. Solicitantul va trimite cererea respectivă prin e-mail, profesorului titular;
  2. Profesorul titular va redirecționa email-ul respectiv (însoțit de cerere) directorului de departament, cu mențiunea „de acord” sau „împotrivă”;
  3. Directorul de departament va redirecționa la rândul său cererea prodecanului/decanului FIM, prin e-mail, cu mențiunea „de acord” sau „împotrivă”. 
  4. Prodecanul/decanul FIM va tipări cererea pe care va scrie rezoluția finală și o va semna; astfel, pe cerere va exista o singură semnătură – cea  a prodecanului/decanului FIM.
  5. Prodecanul/decanul FIM va scana cererea semnată și o va trimite online către magazia de instrumente în vederea întocmirii contractului de închiriere.

 

Cele mai importante decizii luate de Consiliul de Administraţie, şedinţa din 13 noiembrie 2020:

Având în vedere problemele de sănătate apărute în rândul personalului administrativ care asigură condițiile strict necesare desfășurării procesului de învățământ în UNMB și pe fondul agravării situației generale din punct de vedere epidemiologic,
– a hotărât închiderea sediului universității, în perioada 16.11.2020 – 01.12.2020, pentru activități didactice, artistice și pentru studiu individual.
În această perioadă, procesul de învățământ va continua în forma online. 

Comments are closed.