Consiliul de Administrație martie 2020

Cele mai importante decizii luate de Consiliul de Administraţie, şedinţa din 30 martie 2020:

– aprobă editarea și tipărirea volumului IX al Revistei online a UNMB, Musicology Today, cuprinzând numerele aferente anului 2018 (1-4), la Editura UNMB.

– aprobă continuarea realizării ziarului „Acord”, publicație a UNMB, în anul calendaristic 2020.

 

Cele mai importante decizii luate de Consiliul de Administraţie, şedinţa din 18 martie 2020:

Ref.la: Căminul studențesc UNMB
Având în vedere situația specială din acest moment în țară,
Având în vedere multitudinea de resturi alimentare și deșeuri existente în Căminul studențesc UNMB se impune efectuarea unor operațiuni de dezinsecție și dezinfecție.
În acest scop se decid următoarele:
– se aruncă toate alimentele existente, în acest moment, în camere; conservele le pot opri (și consuma) studenții care se află cazați în prezent în cămin;
– lucrurile rămase pe paturi și în dulapurile de pal vor fi depozitate în saci de plastic noi, care se vor sigila și eticheta în prezența comisiei de inventariere. În limita posibilităților lucrurile vor fi împachetate pe grupe (încălțăminte, haine, cosmetice etc.). Studenții aflați în cămin pot asista la această operațiune (sunt invitați ca observatori);
– toți studenții rămași în cămin vor fi relocați în camerele de la parter (camerele vor fi dezinfectate cu clor / alte substanțe omologate).
Căminul va fi pregătit pentru situații de urgență.

– aprobă Nota de serviciu privind desfășurarea activității în Serviciul Secretariat-Doctorat în perioada Situației Speciale de Urgență, pentru evitarea răspândirii cu COVID-19

Având în vedere Situația Specială de Urgență, pentru evitarea răspândirii cu COVID-19,
Ref.la: desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcției de decan la nivelul consiliilor facultăților,
– audierea candidaților la funcția de decan (așa cum se prevede în prezent) se va putea desfășura și sub forma unei sesiuni online, inclusiv în formă scrisă prin e-mail.

Aprobă  scoaterea la concurs a următorului post didactic:

Departamentul Compoziție
– Poziția 6, Profesor univ., disciplinele: Culturi muzicale extraeuropene și influența lor asupra muzicii contemporane, Tehnici extinse de instrumentație, Metode moderne de analiză, Aspecte ale eterofoniei muzicale, Polifonie (Contrapunct și fugă), Limbaje moderne în muzica corală, Teoria și arta orchestrației, Contrapunct și analize contrapunctice
Specificul postului este de Practician-Compozitor

 

Cele mai importante decizii luate de Consiliul de Administraţie, şedinţa din 16 martie 2020:

– aprobă Nota Serviciului Resurse Umane-Salarizare și a Oficiului Juridic, privind depunerea dosarelor de înscriere la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante publicate de UNMB (respectiv bibliotecar II S și muncitor calificat instalator).

– aprobă Nota Serviciului Resurse Umane-Salarizare privind unele modificări în reducerea activității serviciului cu publicul.

Cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare și a deciziilor conducerii UNMB,
– aprobă Nota Decanatului FCMPM privind desfășurarea activității de secretariat începând cu data de 16.03.2020.
– activitatea de secretariat (FIM, FCMPM, Secretariat general) va fi îndeplinită atât de la domiciliu (telefonic, prin servicii online, poștă electronică, prin întocmirea unor situații/documente la domiciliu), cât și la sediul fiecărui secretariat din UNMB, după caz.

– ședințele Consiliului de Administrație din UNMB se vor desfășura online (utilizând platforma ZOOM), cât și la sediul UNMB.

 

Cele mai importante decizii luate de Consiliul de Administraţie, şedinţa din 11 martie 2020:

Având în vedere adresa MEC nr.98/DGIU/10.03.2020,
Având în vedere Hotărârea CNSSU nr.6/09.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus,
Măsuri de prevenție și combatere a răspândirii COVID-19
Următoarele măsuri se aplică în UNMB, începând cu data de 11.03.2020 până la data de 27.03.2020:
– suspendarea activităților didactice directe pentru perioada 11-27.03.2020
Aceste activități urmează a se desfășura online sau vor fi recuperate conform planificării grafice stabilite pentru fiecare program de studiu și formă de predare în parte.
– suspendarea oricăror activități planificate în această perioadă, în cadrul UNMB, care implică aglomerări de persoane
– activitățile administrative nu se supun prevederilor acestei hotărâri
– accesul studenților va fi interzis începând cu data de 12.03.2020, în sediul UNMB
– studenților cazați în Căminul studențesc UNMB li se recomandă, în această perioadă, să se deplaseze în localitățile lor de domiciliu. Celor care sunt în imposibilitatea de a face acest lucru, li se va permite să rămână în cămin pe baza unei declarații scrise și depuse la administratorul de cămin.
– desfășurarea Festivalului CHEI UNMB, ediția a XII-a, se amână pentru o perioadă care va fi comunicată ulterior.
– studenții, cadrele didactice (titulari și colaboratori externi) precum și personalul administrativ care s-a deplasat începând cu data de 1 februarie 2020 într-una dintre zonele de risc de contaminare cu COVID-19, au obligația de a informa decanatele, directorii de departament / șefii de compartimente, precum și să urmeze instrucțiunile oficiale ale Ministerului Sănătății din România.
– până în data de 15.03.2020 fiecare cadru didactic are obligația de a transmite directorilor de departament, în scris (inclusiv electronic), programarea activităților didactice din perioada 11-27.03.2020 și modul de desfășurare a acestora (online sau prin recuperare)
– depunerea dosarelor în vederea acordării burselor de excelență se amână pentru o dată care va fi comunicată ulterior.

 

Cele mai importante decizii luate de Consiliul de Administraţie, şedinţa din 9 martie 2020:

Având în vedere deciziile Consiliului Național pentru Situații Speciale de Urgență din data de 09.03.2020, ora 12,
conducerea UNMB decide:

  • activitățile artistice cu public se suspendă;
  • activitățile didactice, teoretice și practice se vor desfășura normal până la noi reglementări;
  • intrarea în UNMB se va face strict pe bază de legitimație.

Aceste decizii / măsuri se aplică începând de astăzi, 09.03.2020 până la data de 31.03.2020, în concordanță cu deciziile legale în vigoare.

– aprobă acordarea unui fond de burse în valoare de 3000 lei, din fondul extrabugetar al Facultății de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală, destinat studenților care vor obține rezultate deosebite la Concursul Național de Muzicologie (ediția a XII-a) și la Concursul Studențesc de Teoria Muzicii (ediția a IX-a), ambele organizate de UNMB.

– aprobă încheierea unui „Protocol de colaborare” între UNMB și Societatea Internațională de Studii Muzicale având ca obiectiv desfășurarea activităților în cadrul Congresului Internațional de Muzicologie, ediția a V-a,  30-31 Octombrie 2020, Timișoara.

– aprobă solicitarea conf.univ.dr. Christian Berger privind includerea manuscriselor aparținând lui Wilhelm Georg Berger (tatăl său) în Fondul Arhivistic al Muzicii Românești, spre păstrare.
(declară că cedează respectivele manuscrise Fondului Arhivistic al Muzicii Românești din U.N.M.B.)

– aprobă solicitarea organizatorilor Concursului Internațional de Vioară „Remember Enescu” privind desfășurarea unui recital sau concert cu orchestra, oferit ca și premiu special din partea UNMB, pentru cei mai buni români clasificați în acest concurs.

În conformitate cu „Regulamentul privind evaluarea performanțelor individuale ale personalului didactic auxiliar și nedidactic”
aprobă calendarul pentru evaluarea performanțelor individuale ale personalului didactic auxiliar și nedidactic de execuție, astfel:
– 10-13 martie 2020: autoevaluarea
– 16-20 martie 2020: evaluarea de către șeful ierarhic
– 23-27 martie 2020: evaluarea de către conducătorul universității
– 30-31 martie 2020: raportul final de evaluare a performanțelor profesionale
individuale

Comments are closed.