Consiliul de Administrație mai 2021

Cele mai importante decizii luate de Consiliul de Administraţie, şedinţa din 17 mai 2021:

 

– aprobă:
Programul de studiu în UNMB, începând cu 17 mai 2021:
Luni – Vineri:                          8 – 21
Sâmbătă – Duminică:              8 – 20

În conformitate cu prevederile legale în vigoare și în baza Ghidului pentru desfășurarea procesului de evaluare externă periodică a IOSUD, respectiv a Ghidului pentru desfășurarea procesului de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de doctorat, declanșarea procedurilor de evaluare externă periodică a studiilor universitare de doctorat pentru IOSUD-UNMB și pentru domeniul de studii universitare de doctorat Muzică.

 

Cele mai importante decizii luate de Consiliul de Administraţie, şedinţa din 10 mai 2021:

 

Ref.la numărul de locuri / granturi de studii finanțate de la bugetul de stat, pentru cetățeni români și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene:

Având în vedere numărul de locuri/granturi de studii pentru studii universitare de licenţă și master organizate la forma de învățământ cu frecvență, precum și pentru studii universitare de doctorat organizate la forma de învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă, finanțate de la bugetul de stat în anul univ.2021-2022 se  repartizează locurile primite, astfel:

Domeniul Muzică:
A. Studii universitare de licenţă:        170 (166 + 4 locuri / granturi de studii pentru absolvenți de licee situate în mediul rural)
I. Facultatea de Interpretare Muzicală:                                  
91 (89 + 2 locuri / granturi de studii pentru absolvenți de licee situate în mediul rural)
II. Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală:  
79 (77 + 2 locuri / granturi de studii pentru absolvenți de licee situate în mediul rural)

B. Studii universitare de master:                    80 locuri / granturi de studii
I. Facultatea de Interpretare Muzicală:                                                          
45 locuri / granturi de studii
II. Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală:
35 locuri / granturi de studii

– Locurile / granturile se pot redistribui, între facultăți, în cadrul aceluiași domeniu Muzică, în funcţie de specializarea pentru care optează candidații.
– Locurile rămase neocupate la o facultate se pot redistribui la cealaltă facultate, în cadrul aceluiaşi domeniu de studii universitare Muzică.

C. Studii universitare de doctorat:      17 locuri / granturi de studii
Școala doctorală:                    17 locuri / granturi de studii
(9 – cu frecvență cu bursă; 8 – cu frecvență / cu frecvență redusă fără bursă),
D. UNMB acordă 10 locuri bugetate, în cadrul cifrei de şcolarizare aprobate, absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi din sistemul de protecţie socială, conform legislației în vigoare.

În vederea armonizării „Structurii anului univ.2020/2021” cu documentele „Conținutul și metodologia examenului de licență”, sesiunile iunie-iulie 2021 și februarie 2022–FCMPm și „Conținutul și metodologia examenului de disertație”, sesiunile iunie-iulie 2021 și februarie 2022 – FCMPm, Metodologia organizării și desfășurarii concursului de admitere la studii universitare de licență, an univ.2021-2022 – FIM, Metodologia organizării și desfășurarii concursului de admitere la studii universitare de master, an univ.2021-2022 – FIM,
– se aprobă:
în structura anului univ.2020/2021, sesiunea din toamnă, la nota de subsol 2, se elimină „evaluări finale (Licenţă, Master)”.

La propunerea SRIPC,
– aprobă desfășurarea unui workshop de Management cultural în cadrul Conferințelor și workshop-urilor VOXearlyMUS ca urmare a proiectului de parteneriat strategic ERASMUS + KA2. Cursul, susținut de Alexandra Solea, se va desfășura în intervalul 19 – 22 mai a.c., la sala Auditorium a UNMB, cât și online, utilizând platforma ZOOM.

Comments are closed.