Cele mai importante decizii luate de Consiliul de Administraţie, şedinţa din 27 mai 2019:

 

– aprobă încheierea unui parteneriat între U.N.M.B. și Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură (inițiat și organizat de Radio România) având ca obiect organizarea unei ediții speciale a întâlnirilor muzicale OPERA FANtastica, în Studioul de Operă al U.N.M.B., în perioada 15 – 16 iunie 2019.

– aprobă încheierea unui parteneriat între U.N.M.B. și Asociația ȚINTEAFEST (organizatoarea Festivalului Internațional de Muzică Clasică și Contemporană ȚINTEA MUZICALĂ) privind organizarea unui concert cameral în sala Auditorium a U.N.M.B. în data de vineri, 5 iulie 2019 și repetiții în zilele de 4 și 5 iulie 2019.

– aprobă solicitarea Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” privind organizarea proiectului „Școala de Vară Cantus Mundi București” și închirierea unor spații, în cadrul U.N.M.B., în perioada 5 iulie-3 august 2019.

Cele mai importante decizii luate de Consiliul de Administraţie, şedinţa din 20 mai 2019:

 

În baza Legii nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare,
În baza O.M.E.C.S.nr.3751/29.04.2015 de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din sistemul naţional de învăţământ superior,
În vederea desfăşurării referendumului din data de 27.06.2019,

Se aprobă:
– 2 ştampile cu înscrisul: „VOTAT”
– 1 ştampilă cu înscrisul: „ANULAT”
– 160 de buletine de vot
– 2 cabine de vot
Toate materialele vor fi întocmite / confecţionate conform O.M.E.C.S.nr.3751/29.04.2015.
Până în ziua referendumului materialele vor fi depuse în seiful de la Casieria U.N.M.B.
Directorul este responsabil cu asigurarea condiţiilor optime şi legale de desfăşurare a referendumului.

La solicitarea Școlii Gimnaziale de Arte nr.2,

– aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între UNMB și Școala Gimnazială de Arte nr.2 referitor la desfășurarea recitalului de pian al elevilor acestei școli în data de 24 mai 2019, ora 18, sala Auditorium UNMB.

– aprobă solicitarea redactorului Editurii UNMB privind expedierea a 20 de colete externe și 10 colete interne, care conțin 32 de exemplare ale revistei Musicology Today (volumele 6-8), către autori și instituții din Germania, Franța, Canada, Austria, Suedia, Marea Britanie, Olanda, Ungaria, Bulgaria, România.

La propunerea Colegiului Național de Arte ,,Dinu Lipatti” din București, care organizează evenimentul ,,Săptămâna Muzicii de Cameră”, perioada 27-30 mai 2019,

– aprobă susținerea celui de-al patrulea recital cameral în sala „Constantin Silvestri” a UNMB, în data de 29 mai 2019, între orele 16 – 20.

Cele mai importante decizii luate de Consiliul de Administraţie, şedinţa din 13 mai 2019:

 

Ref.la solicitarea Radio România Muzical,cu referire la Concursul Concertino Praga,ediția 2020,

– propune ca membru în juriul care urmează să stabilească reprezentanții României în competiția Concursului Concertino Praga, ediția 2020 (competițiecare se va desfășura sub egida Uniunii Europene de Radio) pe d-na prof.univ.dr.dr.h.c. Valentina Sandu-Dediu.

– aprobă ca, în sala „George Enescu” a UNMB, să se desfășorare selecția națională a tinerilor care vor reprezenta România în cadrul acestei competiții.

Ref.la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice vacante publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a nr.456/03.05.2019, aprobă:
Comisiile de verificare a îndeplinirii standardelor minimale, astfel:
I. Facultatea de Interpretare Muzicală:
Prof.univ.dr. Matei Alexandru
Conf.univ.dr. Viorela Ciucur
Rezervă: Lect.univ.dr. Andreea Butnaru
II. Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală
Conf.univ.dr. Grigore Cudalbu
Lect.univ.dr. Mihai Murariu
Rezervă: Prof.univ.dr. Antigona Rădulescu

Cele mai importante decizii luate de Consiliul de Administraţie, şedinţa din 6 mai 2019:

 

– aprobă continuarea colaborării între U.N.M.B. și ARTEXIM privind desfășurarea Festivalului Internațional George Enescu, ediția 2019 și organizarea unor manifestări artistice, în sala „G.Enescu” a UNMB, în perioada 31 august –  22 septembrie 2019.

Ref.la revista online Musicology Today (UNMB),

– aprobă următoarea structură:
Director fondator: Prof.univ.dr.dr.h.c. Valentina Sandu-Dediu
Director executiv: Conf.univ.dr. Florinela Popa 

În baza Regulamentului de concurs pentru obținerea/ redistribuirea gradației de merit,
aprobă:
– un număr de 8 gradații de merit (complete) la Facultatea de Interpretare Muzicală.

– aprobă cererea reprezentantului Asociației Animal Society privind accesul echipei în incinta UNMB pentru a desfășura, în perioada 17 – 19 Iunie 2019, proiectul „No Stress with Four Paws”.

– aprobă încheierea unui parteneriat între U.N.M.B. și Fundația Culturală „Remember Enescu” privind desfășurarea Concursului Internațional „Remember Enescu”, ediția a 19-a, Sinaia, perioada 6–10 mai 2019. UNMB va oferi posibilitatea, celor mai bine plasați concurenți români, de a susține un concert cu una din orchestrele de studenți ai universității sau un recital.