Consiliul de Administrație februarie 2017

Cele mai importante decizii luate de Consiliul de Administraţie, şedinţa din 27 februarie 2017:

– Aprobă, de principiu, solicitarea conf.univ.dr. Roxandra Tăbăcaru-Hogea privind încheierea unui Parteneriat între Academia de Muzică „G.Dima” din Cluj-Napoca și U.N.M.B. în vederea participării cu un spectacol al clasei de operă la Festivalul OPERAMANIA, ediția a IV-a, care va avea loc în perioada 14 – 19 iunie 2017 la U.N.M.B.
U.N.M.B. va asigura cazarea în căminul studențesc UNMB.

– Aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între Seminarul Teologic Ortodox București și U.N.M.B. având ca scop desfășurarea Concursului Național de Muzică Psaltică pentru Seminariile și Liceele Teologice din cuprinsul Patriarhiei Române – etapa Națională, în data de 1 aprilie 2017, orele 10 – 14.30, în sala „G.Enescu”.

– Aprobă încheierea unui protocol între Societatea Română de Foniatrie, Asociația Română pentru Consiliere Medicală și U.N.M.B. în scopul organizării  Simpozionului național „Vocea ta contează” – ediția a IV-a, ce va avea lor în perioada 7 – 9 aprilie 2017.

– Aprobă cererea absolventului UNMB Baciu Vlad-Răzvan privind organizarea unei audiții publice în sala 46, pentru datele de 21 și 22 martie 2017, orele 17-19, în vederea selectării studenților posibili interesați de a face parte din Orchestra OXIGEN.

Cele mai importante decizii luate de Consiliul de Administraţie, şedinţa din 6 februarie 2017:

– Aprobă participarea la programul de pregătire profesională destinat profilului ocupațional „Expert achiziții publice” pentru angajații compartimentelor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante, dedicat implementării ultimelor modificări legislative – organizat de Consulting Point, în perioada 9 – 12 februarie 2017 (Sinaia),
a d-nei Eugenia Toma și a d-lui George Tănăsescu.

– Aprobă participarea la Seminarul Național de Salarizare, Contribuții și Asigurări Sociale – organizat de Rentrop & Straton în data de 28.02.2017 (București),
a doamnelor Elisabeta Rotilă și Dorina Costovici.

Având în vedere pensionarea șefului Biroului Întreținere și Reparații, dl. Ion Cazan,
aprobă modificarea componenței următoarelor comisii:

  • comisia cu atribuții de evaluare a ofertelor, de atribuire a contractelor de lucrări, de prestări servicii și de furnizare, respectiv pentru recepție (Decizia nr.52/2016)
  • comisia cu atribuții de recepție a bunurilor și materialelor achiziționate de UNMB (Decizia nr.34/2013),
  • comisia de casare-declasare (Decizia nr.213/2011),

respectiv înlocuirea d-lui Ion Cazan, membru în comisiile respective, cu dl. Ion Badea (în calitate de membru în comisiile de mai sus).

 

Cele mai importante decizii luate de Consiliul de Administraţie, şedinţa din 20 februarie 2017:

– Aprobă completarea / modificarea componenței comisiei de evaluare a ofertelor, de atribuire a contractelor de achiziții și de recepție a produselor, serviciilor și lucrărilor  cu prof.univ.dr. Verona Maier – prorector UNMB, în calitate de președinte.
Comisia devine:

Președinte:

Prorector prof.univ.dr. Verona Maier

Membri:

Prodecan FCMPm C.S.III dr. Costin Moisil
Prodecan FIM lect.univ.dr. Adrian Buciu
Adm.fin. ing. Carmen Tudor
Șef serviciu Tehnic ing. George Tănăsescu
Șef serviciu Administrativ ref. Gabriel Selișteanu
Responsabil S.S.m. ref. Ion Badea

– Aprobă actualizarea Programului anual privind achizițiile publice – directe, conform propunerii Serviciului Tehnic-Achiziții.

– Aprobă scoaterea la concurs a postului de tehnician IA (M).

Comments are closed.