Consiliul de Administrație aprilie 2020

Cele mai importante decizii luate de Consiliul de Administraţie, şedinţa din 30 aprilie 2020:

În baza OUG nr.58/23.04.2020,
Având în vedere situaţia extraordinară generată de suspendarea pe termen lung a cursurilor pentru studenţi, în contextul necesităţii limitării efectelor negative generate de pandemia de coronavirus, precum şi faptul că neadoptarea unor măsuri adecvate care să creeze posibilitatea încheierii anului universitar, în bune condiţii, ar conduce la grave consecinţe asupra sistemului de învăţământ şi pentru buna desfăşurare a activităţilor planificate, aceste măsuri nu pot fi amânate,

aprobă:
– notarea aferentă examenelor (sem.II, an univ.2019/2020) la disciplinele prezentate în anexă de decanatele celor două facultăți (FIM și FCMPM) se va realiza de către profesorul titular de curs (la disciplina respectivă);
– încheierea situației școlare (la disciplinele prezentate în anexe de decanii facultăților) se va face, în principiu, în luna septembrie a.c. Astfel, studenții vor avea posibilitatea de a beneficia de participarea la modulele de recuperare intensivă, la disciplinele respective.
– în mod excepțional, situația școlară se va încheia în sesiunea din iunie pentru:

  • studenții din anii terminali, pe baza unei cereri depuse online de aceștia la secretariatele facultăților (în vederea susținerii examenelor de licență / disertație);
  • alte cazuri, prezentate pe baza unor cereri, depuse online, la secretariatele facultăților. Cererile, care vor conține motivele solicitării, vor fi supuse analizei și deciziei Decanatelor.

 

Cele mai importante decizii luate de Consiliul de Administraţie, şedinţa din 1 aprilie 2020:

– toate taxele, aprobate de conducerea UNMB, rămân neschimbate în anul univ.2019/2020.

Comments are closed.