Consiliul de Administrație aprilie 2017

Cele mai importante decizii luate de Consiliul de Administraţie, şedinţa din 24 aprilie 2017:

– Aprobă solicitarea studentului Boboia Eduard, anul II, specializarea dirijat – orchestră, privind realizarea unui interviu în incinta UNMB (în perioada 27-28.04.2017) filmare ce reprezintă un premiu câștigat în cadrul concursului „Pe urmele celor mai buni”.

– Aprobă solicitarea Fundației Principesa Margareta a României, prin Programul Tinere Talente, privind organizarea unor sesiuni de mentorate, susținute de 3 muzicieni, și a evenimentului Seara Fundației, prin punerea la dispoziție a două din sălile UNMB (una cu pian), pentru perioada 13 – 14 mai 2017.

Ref.la adresa MEN nr.148/GP/20.04.2017 Metodologia „Tabere Studențești” 2017;
– persoanele desemnate cu organizarea taberelor în cadrul UNMB:
– lect.univ.dr. Adrian Buciu – prodecan FIM
– c.s.III dr. Costin Mosil – prodecan FCMPm

– Aprobă montarea spectacolului Elixirul dragostei de Gaetano Donizetti, cu anul IV – Canto, la Studioul de Operă al UNMB, în colaborare cu secția Scenografie a Universității Naționale de Arte din București.


Cele mai importante decizii luate de Consiliul de Administraţie, şedinţa din 10 aprilie 2017:

§ 1. Având în vedere adresa M.E.N.nr.123/GP/07.04.2017 privind numărul de locuri/granturi de studii pentru studii universitare de licenţă, master și doctorat, organizate la forma de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă (doctorat), finanțate de la bugetul de stat în anul universitar 2017-2018, se repartizează pentru cele facultăţi locurile primite, astfel:

Studii universitare de licenţă: 160, din care 4 romi
I. Facultatea de Interpretare muzicală
85 locuri, din care 2 romi*
II. Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală
75 locuri, din care 2 romi*
Studii universitare de master: 80, din care 1 rom
I. Facultatea de Interpretare muzicală
45 locuri, din care 1 rom*
II. Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală
35 locuri

* se pot redistribui, între facultăți, în cadrul aceluiași domeniu Muzică, în funcţie de specializarea pentru care optează candidatul / candidații.

§ 2. Locurile rămase neocupate la o facultate se pot redistribui la cealaltă facultate, în cadrul aceluiaşi domeniu de studii universitare Muzică.

§ 3. Studii universitare de doctorat: 16 locuri / granturi
Școala doctorală:
16 locuri / granturi (8 cu bursă, 8 fără bursă)

– Aprobă încheierea unui Parteneriat între UNMB și ONG-ul „Hai Să Ajutăm” în vederea organizării unui spectacol cu ocazia zilei de 1 iunie 2017, pentru copiii din 5 centre de plasament.
UNMB va acorda, gratuit, sala Studio de Operă, în data de 28 mai 2017.

– Aprobă solicitarea reprezentantului proiectului cultural Rute Muzicale, Theodor Andreescu (student anul IV, vioară, FIM) privind organizarea unei audiții pentru acordarea a două burse (violă și violoncel), în sala „Dinu Lipatti” în data de 6 mai 2017, începând cu ora 16, în cadrul Cursului de orchestră de tineret „BISYOC 2017”.

– Aprobă încheierea unui „Protocol de colaborare” între U.N.M.B. și Fundația Michael Schmidt având ca obiect organizarea unui eveniment care are drept scop promovarea personalității interpretului și compozitorului Carl Filtsch. Evenimentul va avea loc în sala Studio de Operă și Multimedia UNMB în data de 25 mai 2017.

Aprobă:
– încheierea unui Acord de parteneriat între U.N.M.B. și Asociația Harpiștilor din România având ca obiect desfășurarea în parteneriat a proiectului cultural-educativ „Masterclass de Harpă cu maestrul Ion Ivan Roncea” ce va avea loc la UNMB;
– punerea la dispoziție a sălii „Dinu Lipatti” în zilele de 6 și 7 mai 2017, între orele 09-14, pentru desfășurarea masterclass-ului de harpă, precum și a sălii nr.137 în zilele de 5, 6, 7 mai 2017, între orele 09-14, pentru pregătirea și studiul participanților la masterclass;
– cazarea, contra-cost (conform solicitării) în camerele căminului studențesc UNMB a 5 cursante din afara Bucureștiului.

Cele mai importante decizii luate de Consiliul de Administraţie, şedinţa din 3 aprilie 2017:

– Aprobă încheierea unui Acord de parteneriat încheiat între U.N.M.B. și Fundația Henry Mălineanu având ca obiect participarea la proiecte comune educaționale și de susținere a performanței profesionale de tipul masteraclass și burse de excelență.

– Aprobă solicitarea Liceului bilingv „Ita Wegman” privind vizita în U.N.M.B., în cadrul săptămânii „Școala Altfel” (într-o zi, în perioada: 30 mai – 2 iunie a.c.)

 

Comments are closed.